Drømmer om å fortsette fiskerlivet etter trafikkskade

Kristian Jensen (26) var på vei til jobb som fisker på egen fiskebåt, da han ble utsatt for en trafikkulykke og lammet fra livet og ned. Nå kjemper han en hard kamp mot et rigid lovverk for å få lov å fortsette livet som fisker. Advokat Hauge representerer Jensen i erstatningsoppgjøret etter trafikkskaden.

10.08.2016

Allerede som 14- åring startet Jensen sitt liv som fisker – et yrke han nå muligens må gi opp. Ifølge forskriftene må eieren av fiskebåten selv være fysisk tilstede på fiskerbåten under fangst for å kunne fiske kvotene vedkommende har. For Jensen er dette foreløpig helt umulig i den situasjonen han nå befinner seg i etter trafikkulykken, og han står derfor i fare for å måtte selge fiskerbåtene han har investert i og måtte gi opp sine drømmer for fremtiden.

Advokat Hauge presiserer at Jensen har krav på erstatning for det inntektstapet han har lidt grunnet trafikkskaden og at dialogen med forsikringsselskapet er god. Derimot kan det ta noe tid før forsikringsoppgjøret er på plass.

– Ettersom Jensen fremdeles er under opptrening, er det foreløpig vanskelig å vite noe sikkert om størrelsen på inntektstapet. Det er et visst håp om at Jensen kan komme seg tilbake i inntektsgivende arbeid, og vi må derfor drøye forsikringsoppgjøret til vi vet mer om hva som blir hans varige situasjon, uttaler advokat Hauge.

Etter flere avslag fra Fiskeridirektoratet på søknad om dispensasjon om å ikke være tilstede på fiskebåten under fangst og søknad om å forlenge leiefartøyet, venter nå Jensen på et svar på klagen han har sendt inn. Fiskeridirektoratet uttaler på sin side til FiskeribladetFiskaren at lovverket gir lite spillerom for dispensasjon etter skade eller sykdom, for eksempel hvis man har pådratt seg en alvorlig trafikkskade etter en trafikkulykke.

– Regelverket for næringsdrivende fiskere er etter min oppfatning rigid og lite fleksibelt. Reglene gjør det svært krevende for den skadde å begrense inntektstapet og gjør det vanskelig å fortsette fiskeridriften etter en slik alvorlig ulykke. Her burde regelverket vært mer fleksibelt, sier Hauge, som på setter stor pris på Fiskarlagets engasjement i saken.

Jensen på sin side nekter å gi opp kampen og uttaler at han ikke har gitt opp håpet om en framtid som fisker på egen fiskeskute.

 

Les hele artikkelen i FiskeribladetFiskaren her: 05.08.2016 – “Kristian Jensen (26) nekter å gi opp fiskerlivet”

 

forside

Relaterte saker