Viktig erstatningssak opp for Høyesterett

Temaet i rettsaken er hvor stor «kapitaliseringsrentefoten» skal være. Skal den være fem prosent, som i dag, eller settes ned?

Dette kan få stor betydning for bønder som opplever ekspropriasjon.

12.08.2014

Det er Tom Sørum og kollega Christian Lundin skal prosedere saken for retten.

Saken handler egentlig om hvor mye en person som har blitt skadet, skal få i erstatning.

– Men etter mitt syn er det utenkelig at ikke prinsippet blir overført til ekspropriasjonsretten, dersom vi vinner fram med vårt prinsipale standpunkt, sier Tom Sørum i
Advokatfirmaet Ness Lundin.

– Men etter mitt syn er det utenkelig at ikke prinsippet blir overført til ekspropriasjonsretten, dersom vi vinner fram med vårt prinsipale standpunkt.

Tom Sørum, Advokatfirmaet Ness Lundin.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning