Vegvesenet hemmeligholder ulykkesrapporter for de etterlatte

VG kan i dag avsløre at noen av landets fremste eksperter siden 2005 har gransket hver eneste dødsulykke på norske veier – uten å dele sine rapporter med de etterlatte. I 161 tilfeller var veiforhold en stor medvirkende årsak til dødsulykken.

11.05.2014

Kvaliteten på rapportene er ulik, men alle disse 14 konkrete rapportene synes jeg er grundige og utførlige. Det er flere grove saker her. Men hver enkelt sak må vurderes konkret. At disse sakene dreier seg om mange millioner kroner, er ikke noe å lure på

Christian Lundin, advokat og partner i Advokatfirmaet Ness Lundin

Advokatene Christian Lundin i advokatfirmaet Ness Lundin og Øyvind Vidhammer i Simonsen Vogt Wiig, er to av Norges fremste eksperter på erstatningsrett, og har begge sett rapportene som VG har fått innsyn i.

– I sakene der Statens vegvesen selv konkluderer med at veiforhold – i stor eller avgjørende grad – har vært medvirkende til en ulykke, så vil det offentlige fort ha et erstatningsansvar, sier Vidhammer til VG.

Christian Lundin mener rapportene bør legges frem for alle involverte parter. – Kvaliteten på rapportene er ulik, men alle disse 14 konkrete rapportene synes jeg er grundige og utførlige. Det er flere grove saker her. Men hver enkelt sak må vurderes konkret. At disse sakene dreier seg om mange millioner kroner, er ikke noe å lure på, sier Lundin.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sier til VG at det blir umulig å kommentere påstandene om at veimyndighetene kan ha unndratt seg store erstatningsbeløp.

Relaterte saker