Utenlandske forsikringsselskap nekter erstatning

Stadig flere opplever at de blir nektet å få utbetalt yrkesskadeerstatning selv om de har krav på det. Oftest er utenlandske forsikringsselskap vanskeligst å ha med å gjøre.

28.09.2010

Vegard Vøybu ble skadet i en yrkesskadeulykke. Tre spesialister og NAV har erklært at han er 100 prosent arbeidsufør som følge av arbeidsulykken. Dette er likevel ikke nok til at forsikringsselskapets saksbehandler i Norge, Crawford & Company, vil utbetale erstatning.

Les mer på TV2 sine nettsider.

Relaterte saker

  • To nye Ness Lundin-saker til Høyesterett

  • Ny dom fra Høyesterett om foreldelse av direktekrav