Oppreisning etter pasientskade

Advokat Christian Lundin representerer enkemann som saksøker Unilabs og radiolog etter at det han mener var svikt i rutiner hos Unilabs førte til at kona fikk påvist lungekreft ti måneder for sent.

29.05.2018

Konas statistiske sjanse til å leve i fem år eller mer ble redusert fra 60 % til 14 % grunnet denne feilen. Kvinnen døde bare ni måneder etter at lungekreften ble påvist.

Sak for Oslo tingrett

Enkemannen har mottatt erstatning for pasientskade med kr 500 000 i erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning, men har saksøkt både Unilabs og radiologen for oppreisningserstatning for det han mener er grov uaktsomhet. Saken var oppe for Oslo tingrett i forrige uke.

Under rettssaken kom det blant annet frem at Unilabs mangler rutiner for å innhente bilder fra tidligere undersøkelse dersom disse ikke dukket opp automatisk – slik de egentlig skal – og det kom også frem at radiologene, grunnet et bonussystem, ofte kun bruker 6-60 sekunder på å analysere bildene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus tok ut tilsynssak og har konkludert med at Unilabs har brutt forsvarlighetskravet i spesialhelsetjenesteloven, men både radiologen og klinikken har avvist alt ansvar for feilen.

Håper på en endring av rutiner

Enkemannen håper nå å vinne frem med saken sin, slik at selskapet er nødt til å endre rutinene sine.

– Det er en stor belastning å gå rettens vei, men jeg gjør det for å få frem det jeg mener er en alvorlig ukultur. Jeg håper med dette at selskapet skjerper seg, slik at ikke andre skal lide på grunn av lignende feil, sier enkemannen til Aftenposten.

Advokat Christian Lundin representerer enkemannen i saken.

 

Du kan lese mer her:

aftenposten.no 25.05.2018

VG.no 22.01.2018

 

 

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning