Oppreisning etter 22.juli

Bistandsadvokatene gjorde i dag kjent kravene på vegne av klientene sine i 22. juli-saken.

13 uvalgte pilotsaker legger premissene for alle oppreisningssakene etter 22. juli som vil sette en mal for alle som krever oppreisning i saken.

02.05.2012

22. juli vil flytte grensen for hvor mye voldsofre kan få utbetalt i oppreisning. Advokat Christian Lundin er en av de fire bistandsadvokatene som jobber med de såkalte pilotsakene.

For det første har lovgivere uttrykkelig uttalt at dette nivået må opp, og det andre er at denne saken savner ethvert sidestykke i Norsk rettspraksis.

Bistandsadvokat Christian Lundin

Oppreisningen til foreldre, søsken og barn til drepte er satt 200 000 kr høyere enn det som tidligere er gitt i Norge. Mens de som reddet sine liv kan få mellom 100 000 og 700 000 kr.

Du kan se hele innslaget på NRK Dagsrevyen, 2. mai 2012, her.

Relaterte saker