Nytt hos Ness Lundin

Advokatfirmaet Ness Lundin har god kompetanse innenfor et bredt spekter av rettsområder. Fremover ønsker vi å gi en liten oppdatering på hva våre advokater jobber med om dagen.

30.06.2022

Her er litt nytt om vår advokat Trond Wehn.

********

Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Trond Wehn

Trond arbeider i hovedsak med personskadeerstatning og er opptatt av å bidra til utviklingen av dette som rettsfelt. Derfor forsøker han å finne frem til prinsipielle problemstillinger som ikke er blitt behandlet av domstolene tidligere. Han bistår også jevnlig klienter innenfor flere andre rettsområder, herunder særlig saker om fast eiendom og arbeidsrett.

Denne uken arbeider Trond blant annet med å forberede en ankesak for Borgarting lagmannsrett som gjelder lovligheten av et tilbygg på en bygård i Oslo, hvor han bistår sameiet som eier bygården. Tvisten står ikke mot kommunen, men mot en seksjonseier som etter styrets oppfatning har tatt seg til rette uten nødvendig samtykke.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom fra Høyesterett - ansvar etter setningsskader på naboeiendom