Mohamad mistet en arm og et ben på Utøya. En politikerglipp kan koste ham millioner.

Utøya-offeret Mohamad (21) kan ende opp med langt lavere erstatning enn han kan ha krav på. Dette fordi politikerne misforsto sitt eget lovforslag. VG skrev 1. februar om Mohamad (21) som etter terroren på Utøya mistet en arm og et ben etter å ha svevd mellom liv og død i to måneder.

06.02.2012

Justisdepartementet regner med at mellom 2000 og 4000 mennesker vil fremme krav om voldsoffererstatning etter 22. juli hendelsene. For Mohamad er erstatningen helt avgjørende for hvordan han kan leve livet videre med store, fysiske skader.

Grense på 4.7 millioner

Loven om voldsoffererstatning skal endres i løpet av våren og rettighetene til ofrene skal styrkes. Regjeringen vil ha en utbetalingsgrense på 4,7 millioner kroner i hver enkelt sak. Blir forslaget vedtatt, vil Mohamad trolig få utbetalt mindre enn halvparten av erstatningssummen han vil bli tilkjent i retten.

Advokat og spesialist på erstatningsrett Jan Gunnar Ness i Advokatfirmaet Ness Lundin, regner det som sikkert at Mohamad blir tilkjent over 10 millioner av retten. Med den nye grensen Stortinget skal vedta, vil han få utbetalt maksimalt 4,7 millioner kroner. – Erstatningen for ekstrakostnadene til å leve et selvstendig liv med skadene, kan alene komme opp i 5-6 millioner kroner, sier Ness.

Unødvendig tak

-Taket er unødvendig fordi det er svært sjeldent at noen har erstatningskrav i den størrelsesorden. I lys av den begrunnelsen departementet gir for å øke den øvre grensen, er det vanskelig å akseptere at de ofrene som vil ha det største behovet for erstatning, er de som kan risikere å få bare delvis dekning, skriver advokat Christian Lundin i høringsuttalelsen. Lundin leder advokatgruppen som er nedsatt for å velge ut ti såkalte pilotsaker til erstatningsoppgjøret etter 22. juli.

Også flere andre høringsuttalelser er kritiske til den øvre grensen og mener den vil ramme hardt. Det offentlige vil dekke de basale behov som stell og pleie. Voldsoffererstatningen er det som skal gi livet innhold. Mohamad vil også trenge en tilpasset bolig. Det har det offentlige ingen plikt til å dekke, sier advokat Christian Lundin 

Vi har misforstått

Flere av de ledende politikerne i justiskomiteen trodde de hadde sørget for at enkeltpersoner som har krav på en høyere erstatning enn 4,7 millioner, ville få det gjennom domstolene. Men stortingspolitikerne tok feil. Taket på 4,7 millioner var endelig og kunne ikke sprenges, sier Justisdepartementet da VG nett skrev om dette i fjor.

VG papirutgaven onsdag 1. februar 2012

Relaterte saker