Misjonssambandet og Frikirken frifunnet i tingretten

Stavanger tingrett er ikke enig med saksøker i at misjonsselskapene kan holdes juridisk ansvarlige etter at hun som 14-åring ble seksuelt misbrukt på misjonens internat på Taiwan.

10.10.2013

Stavangerkvinnen, som ble utsatt for flere seksuelle overgrep da hun som misjonærbarn bodde på misjonens internat på Taiwan, saksøkte Frikirken og Misjonssambandet både for selve overgrepet og for måten overgrepssaken ble behandlet da den ble kjent. Videre saksøkte hun organisasjonene for omsorgssvikt.

Misjonsorganisasjonene har tidligere beklaget offentlig det som skjedde på deres internat og de har også tatt på seg et moralsk ansvar. Det moralske ansvaret ble også gjentatt under tvistesakens hovedforhandlinger i Stavanger tingrett.
I dommen skriver Enoksen Ristesund at tre grunnvilkår må være til stede for at saksøker skal få krav på erstatning. «Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, det må være påført et tap og det må være adekvat årsakssammenheng mellom skaden/tapet og den erstatningsbetingende handling. I tillegg må kravet ikke være foreldet», skriver tingrettsdommeren
Frikirken og Misjonssambandets advokat, Christian Lundin, Advokatfirmaet Ness Lundin DA, sier til Aftenbladet at misjonsorganisasjonene er tilfredse med å ha fått en avklaring på saken.
– Organisasjonene ser ikke på seg selv som seiersherrer. Dette er en vond og vanskelig sak for alle parter. Samtidig er organisasjonene lettet over utfallet og fornøyd med at det nå foreligger en avklaring. Misjonærbarnas forhold på internatene har vært debattert i en årrekke, sier Lundin.
Under en pressekonferanse i Oslo understreket generalsekretær Øyvind Åsland i Misjonssambandet og synodeformann Arnfinn Løyning i Frikirken at de fortsatt mente at misjonsorganisasjonene har et moralsk ansvar for det som skjedde på internatene.
– Dette ansvaret ønsker ikke mine klienter å løpe fra, og de holder fast ved sine tidligere beklagelser, sier Lundin til Aftenbladet.

Les hele artikkelen i Aftenbladet her.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning