Krever mer i oppreisning for 22. juli-ofrene

Mandag 15. oktober begynner Erstatningsnemnda behandlingen av 22. juli-ofrenes klage på oppreisningsbeløpene. De fornærmede får rett til å legge frem sin situasjon for nemndas tre medlemmer.

15.10.2012

Advokat Christian Lundin er ansvarlig bistandsadvokat for erstatningsdelen av 22. juli-oppgjøret. Forrige uke varslet bistandsadvokatene at de vil ta saken inn for domstolene dersom ikke nemnda øker beløpene.

Det er satt av to uker i Erstatningsnemda for å behandle oppreisningsspørsmålet i de 14 pilotsakene. Disse skal danne en norm for alle de andre fornærmede i terrorsaken.

Bistandsadvokatene ble svært skuffet da Kontoret for voldsoffererstatning behandlet oppreisningsbeløpene i pilotsakene på førsommeren.

Kontoret har ikke tatt hensyn til sakens helt spesielle karakter, mener bistandsadvokat Christian Lundin

Les hele saken i VG her

Relaterte saker