Odel og landbruksjuss

Advokatfirmaet Ness Lundin har gjennom alle år hatt både odelssaker og andre landbruksrelaterte saker i vår portefølje. Vi har prosedert to slike saker for Høyesterett og en rekke saker i underinstansene.

Odelsloven har en lang historie i Norge og lever godt videre etter lovrevisjonen i 2009.

Typiske spørsmål som oppstår under dette rettsfeltet er hva som regnes som odlingsjord, vilkårene for odelshevd, odelsmisbruk og odelsfrigjøring. I tillegg oppstår jevnlig spørsmålet om verdsettelse av odelseiendommer, såkalt odelstakst.

 

Vi tilbyr gratis vurdering av alle saker.
Ring oss på 23 29 90 00 for en uforpliktende samtale, eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Ansatte

Erik Johnsrud

Erik Johnsrud

Advokat/Partner
Anette Eckhoff

Anette Eckhoff

Advokat