Etterlatte fikk avslag på erstatning etter pasientskade

En svulst i hodet nødvendiggjorde operasjon for en kvinne i 2016, som den gang var 58 år. Som følge av forholdene under operasjonen ble kvinnen påført en ryggmargskade med komplett lammelse fra livet og ned, nedsatt håndfunksjon, samt en rekke andre plager. Sommeren 2018 døde hun som følge av skadene. De etterlatte har fått avslag på erstatning av Pasientskadenemnda.

10.10.2019

Pasientskadenemnda skriver i sitt vedtak at behandlingen har vært i tråd med god medisinsk praksis og at skadene var utslag av en risiko hun måtte akseptere.

Det er på det rene at kvinnen ble operert i hodet, og på tragisk vis ble påført en ryggmargskade som følge av operasjonen. Hun døde senere av skadene.

De etterlatte reagerer sterkt på at moren skulle måtte akseptere å dø som følge av behandlingen, uten å få erstatning. De vurderer nå å ta ut søksmål mot Pasientskadenemnda.

Etter pasientskadeloven § 2 tredje ledd kan det gis erstatning selv om det ikke foreligger svikt, hvis skaden er «særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere».

De sakkyndige i denne saken er klare på at den alvorlige ryggmargskaden hun fikk, og hennes senere dødsfall, var forårsaket av behandlingen. Vi reagerer sterkt på at hun skal måtte akseptere å dø som følge av behandlingen uten å få erstatning, og det er bakgrunnen for at de etterlatte vurderer søksmål. Etter min oppfatning er det grunn til å stille spørsmål ved om grensene for denne bestemmelsen i pasientskadeloven er trukket for snevert av Pasientskadenemnda, sier advokat Anette Eckhoff som bistod kvinnen, og nå bistår de etterlatte.

Etter at kvinnen ble skadet måtte hun bygge om boligen sin for å kunne bo der med skadene, og hun ble påført store utgifter til dette. Det er særlig disse utgiftene som kreves kompensert gjennom en erstatning.

Advokat og partner Anette Eckhoff er bekymret over at Staten ved Pasientskadenemnda ikke forholder seg til rettspraksis fra domstolene på mange punkter, men utformer sin egen praksis i strid med gjeldende rett. Dette gjør beklageligvis at skadelidte og etterlatte i alt for mange saker må gå til domstolene med saken sin for å få den erstatning man har krav på, sier advokat Anette Eckhoff.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning