Dom i sak om trafikkskadeerstatning legger til grunn sammenheng mellom nakkeslengskade og hjerneinfarkt

Pådro seg trafikkskade ved påkjørsel bakfra med påfølgende infarkt. Gulating Lagmannsrett avsa dom den 18.02.16 hvor skadelidt fikk medhold i at det var en faktisk sammenheng mellom en nakkesleng etter en påkjørsel bakfra og en hjerneblødning som oppsto 14 dager senere.

08.03.2016

Nakkeslengen hadde trolig ført til en rift i blodåreveggen (disseksjon) hvor det samlet seg plakk. Dette løsnet etter noe tid og var sannsynligvis årsaken til at han fikk en blodpropp og blødning i hjernen. Det var ikke andre mer sannsynlige årsaker til infarktet.

Saken ble prosedert av advokat Therese Lohne Boehlke fra advokatfirmaet Ness Lundin.

Du kan lese dommen her.

Relaterte saker