Dom i bistandssak etter skåldingsulykke på omsorgsbolig

Beboer på en omsorgsbolig døde av skader etter å ha blitt senket ned i skåldende varmt badevann. Nå har dommen mot helsearbeideren falt i Vestfold tingrett. Advokat Christian Lundin var de etterlattes bistandsadvokat.

07.07.2020

En mann som bodde i en omsorgsbolig i Færder kommune, ble senket ned i skåldende varmt vann, sannsynligvis på ca 60-70 grader, da han skulle bades. Kvinnen som skulle hjelpe mannen å bade – en fagutdannet helsesekretær – hadde ikke sjekket temperaturen på vannet før mannen ble senket nedi.

Mannen var sterkt pleietrengende og uten språk, og det er uklart hvor lenge mannen var i badekaret før det ble oppdaget at noe var galt og han ble heist opp igjen. Den tragiske ulykken skjedde 24. februar i fjor. Fire dager senere døde mannen av skadene han ble påført.

HELSESEKRETÆREN DØMT

Advokat Christian Lundin var bistandsadvokat for de etterlatte: mannens tre søstre. Vestfold tingrett har nå dømt helsesekretæren til åtte måneders fengsel, der 4 måneder ble gjort betinget, med en prøvetid på to år.

«Det er en epokegjørende dom, da den er etter det jeg vet den første av sitt slag. Etter det jeg vet er det første gang en slik handling fører til et dødsfall», uttaler advokat Christian Lundin.

Pleieren ble domfelt for uaktsomt drap og for å ha handlet grovt uaktsomt. I dommen pekes det på at kvinnen hadde tre muligheter for å sjekke badetemperaturen. Hun kunne sjekket hvilken temperatur blandebatteriet stod innstilt på. Hun kunne videre ha kjent på vannet da hun åpnet krana. Til sist hadde hun en mulighet til å kjenne på badevannet før hun senket nedi mannen.

ALLMENNPREVENTIVE HENSYN

I dommen blir det beskrevet at helsesekretæren blir fremholdt av sine kollegaer og overordnende som en pliktoppfyllende og omsorgsfull person, både overfor brukerne og overfor sine kollegaer, men at dommen og straffen kun relaterer seg til den konkrete hendelsen.

Retten bemerker videre at de allmennpreventive hensyn er viktige for straffeutmålingen i saken.

«Straffen må utmåles slik at den reflekterer det sterke alvoret ved å forårsake noens død på den måte som her har funnet sted, og slik at det gir et sterkt signal om at den som er satt til å ivareta liv og helse til personer som ikke er i stand til å ivareta seg selv, på ethvert tidspunkt må opptre oppmerksomt og skjerpet, slik at liknende situasjoner ikke oppstår», står det i dommen.

Håpet er altså at dommen skal føre til at fokuset skjerpes og at det er innføres skikkelige rutiner, så man kan unngå at slike tragiske hendelser skjer igjen. Det er mange fullstendig pleietrengende rundt omkring i landet som er helt avhengig av at det foreligger skikkelige sikkerhetsrutiner.

ERSTATNINGSANSVAR FOR KOMMUNEN

«De etterlatte søstrene fulgte saken i retten. De mener det her kom tydeligere frem for dem at kommunen ikke hadde gode nok systemer og rutiner og at det foreligger flere brudd på helse- og omsorgstjenesteloven», sier advokat Lundin, og fortsetter: «Det har også Statens helsetilsyn slått fast i sitt vedtak overfor kommunen. De etterlatte legger nå til grunn at kommunen kommer til å erkjenne erstatningsansvar».

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater