Brud tapte i Høyesterett: - Eventselskap ikke ansvarlig for RIB-ulykke

En vordende brud brakk ryggen under utdrikningslaget, da RIB-båtføreren kjørte på høye bølger. Hoppet resulterte i personskade – men Høyesterett mener at en slik hendelse er normalt på slike båtturer.

27.02.2019
Illustrasjonsfoto av RIB-båt lignende båten som påførte personskaden.
SKADET FOR LIVET: En kvinne ble 100 prosent ufør etter en ulykke, som skjedde under en «RIB-tur». Kvinnens prosessfullmektig er advokat Tom Sørum. (Illustrasjonsfoto)

I takt med at det stadig kommer nye tilbydere av «action-opplevelser» som kan medføre fare for deltakerne, er det viktig å få klargjort hvem som skal bære ansvaret om noe går galt.

For tredje gang på et år, behandlet Høyesterett en sak om risiko ved fritidsaktiviteter 5. februar: Saken gjaldt den såkalte RIB-ulykken hvor en vordende brud fra Stavanger brakk ryggen under utdrikningslaget.

Kvinnen er i dag 100 prosent ufør, etter den dramatiske turen som ble gjennomført og arrangert av et kommersielt selskap.

Høyesterett vurderte om turarrangørens forsikringsselskap, Gjensidige Forsikring, var erstatningsansvarlig. Retten drøftet hvorvidt selskapet og kapteinen opptrådte aktsomt under båtturen 6. mai 2015:

Det hadde vært en fartsfylt dag på sjøen da RIB-kapteinen plutselig – i høy fart – kjørte inn i 1 meter høye hekkbølger etter en passerende ferge for å gjøre turen ekstra spennende for bruden og venninnene. Det uventede hoppet og nedslaget var så kraftig at bruden brakk ryggen. RIB-båten passerte flere bølger; og bruden sank sammen i båten etterpå.

Retten påpeker at det ligger en viss aksept av risiko for deltakernes del, i kunnskapen om at turen ikke er «et vanlig fjordcruise». RIB-turer av denne typen markedsføres som fartsfylte og spennende turer til sjøs.

  • I Stavanger tingrett vant bruden frem 23. juni 2017, og Gjensidige Forsikring ble holdt ansvarlig i henhold til ansvarsforsikringen.
  • Gjensidige anket til Gulating lagmannsrett, som under dissens frifant selskapet for erstatningskravet.
  • Høyesterett kom frem til at eieren av RIB’en ikke var erstatningsansvarlig for skaden. Retten konkluderer med at hendelsen som gjorde at kvinnen brakk ryggen, hoppet i bølgene, ikke var noe uventet eller ekstraordinært risikomoment ved en RIB-tur.

Kvinnen får dermed ikke tilkjent erstatning.

– Det generelle rettslige utgangspunktet Høyesterett tar er positivt, ved at det legges en streng aktsomhetsnorm til grunn. Men vi innhentes vel litt av bevisvurderingen i lagmannsretten, og min klient er naturlig nok skuffet, sier advokat og partner Tom Sørum i Advokatfirmaet Ness Lundin.

Høyesterett mener at forskriftene som gjelder for denne typen RIB-kjøring er overholdt. Retten skriver at det ikke er påvist handlinger i strid med det passasjerene innen rimelighetens grenser, kunne forvente ved deltakelse på en slik tur med RIB-båt:

«Her som ellers vil det kunne skje at noen kommer til skade, uten at det lar seg gjøre å peke på noen konkret uaktsom handling som årsak til hendelsen. Og selv om aktsomhetskravet er strengt, medfører ikke ethvert avvik fra optimal adferd at det foreligger erstatningsbetingende uaktsomhet», skriver retten.

I lagmannsretten fremla den skadde kvinnen at opplysningene arrangøren hadde gitt om turen hadde skapt en forventning om at RIB-turen skulle være uten risiko for personskader, og at det ved kommersielle aktiviteter av denne typen må gjelde et skjerpet aktsomhetskrav.

– Det faktum lagmannsretten la til grunn for hvilken informasjon som ble gitt, er en bevisvurdering som min klient er uenig i. Denne bevisvurderingen ble forsøkt bragt inn til Høyesterett, men slapp ikke inn, sier kvinnens prosessfullmektig, Tom Sørum.

 

Les mer: Hva er personskade?
Les mer: Høyesterett klargjør ansvaret ved fritidsulykker

Advokat Tom Sørum som jobber med erstatning etter personskade
Advokat Tom Sørum

 


 

Vi er landets ledende advokatfirma innenfor erstatningsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


 

 

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Får erstatning etter at håndballmål veltet