Soldat på bytur slo ned mann i selvforsvar – han som ble slått ned får erstatning

En spesialtrent soldat fra Forsvarets Spesialkommando slo ned en person som han mente var i ferd med å angripe ham under en bytur i Oslo. Mannen som ble slått ned, ble påført hjerneskade i fallet. Nå har han vunnet i Høyesterett.

21.12.2018
Voldsoffererstatning - sak om mann som ble slått ned og påført store skader vant i Høyesterett, og det ble slått fast at han har krav på erstatning av gjerningsmannen.

VANT I HØYESTERETT: En mann som ble slått ned og påført store skader vant i Høyesterett, og det ble slått fast at han har krav på erstatning av gjerningsmannen. Saken ble prosedert av advokat Christian Lundin.

Lørdag kveld 6. februar 2016 var yrkessoldaten på en bytur i Oslo sentrum, hvor han ventet på en kamerat utenfor et utested. Mens han stod der, kom en mann bort til ham. De utvekslet noen ord. På et tidspunkt mente soldaten at mannen var i ferd med å angripe ham.

Soldaten slo et hardt, målrettet slag mot mannens hake. Mannen falt i bakken uten å ta seg for, og ble påført livstruende skader og en betydelig hjerneskade i fallet.

Oslo statsadvokatembeter tok 3. oktober 2016 ut tiltale mot soldaten for overtredelse av straffeloven § 274 annet ledd jf. § 273 ‒ grov kroppsskade.

I dom 3. mars 2017 fant Oslo tingrett soldaten skyldig etter tiltalen og dømte ham til fengsel i fire år. Mindretallet kom til at soldaten måtte frifinnes på grunn av nødverge. Skadelidte (han som ble slått ned) ble tilkjent en oppreisningserstatning på 125 000 kroner. Det var ikke reist krav om erstatning for økonomisk tap.

Soldaten anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Da saken kom opp for lagmannsretten to år etter ulykken, var skadelidte fortsatt 60 prosent sykmeldt med usikre utsikter til forbedret arbeidsevne.

Lagmannsretten frifant soldaten for straffekravet, men dømte ham til å betale oppreisning og erstatning. Soldaten anket saken til Høyesterett over lagmannsrettens rettsanvendelse og saksbehandling.

Han som ble slått ned har fått en varig og omfattende medisinsk skade, og han er i dag delvis arbeidsufør. Både lagmannsretten og Høyesterett la til grunn at det var en uforsvarlig nødvergehandling, og at soldaten hadde flere handlingsalternativer.

Han kunne blant annet trukket seg ut av situasjonen da det ikke var ingen stengsler som hindret han i dette, og han kunne hindret angrepet på en annen måte.

Skadelidte vant i Høyesterett, og det ble slått fast at han har krav på erstatning fra soldaten for sine skader og sitt tap.

Saken ble prosedert av advokat Christian Lundin.

 


 

Vi er landets ledende advokatfirma innenfor erstatningsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


 

Relaterte saker