Personskadeforbundet bistår i sak om kapitaliseringsrente

Personskadeforbundet bistår personer som har blitt utsatt for skade med både praktiske og juridiske spørsmål, og i form av partshjelp i saker av prinsipiell og viktig betydning. Ness Lundin har en rekke ganger samarbeidet med Personskadeforbundet om store erstatningssaker og rettspolitiske spørsmål.

11.11.2014

I Høyesterettssaken som nylig var oppe til behandling, var Personskadeforbundet hjelpeintervenient for skadelidte. Resultatet i saken vil ha stor betydning for forbundets medlemmer.

Her omtaler de kapitaliseringsrentesaken på sin hjemmeside: http://www.personskadeforbundet.no/?p=2504

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Får erstatning etter at håndballmål veltet