Ny lov gir høyere barneerstatning – men øker behov for bistand

Erstatningsnivået er betydelig hevet for barn som blir skadet for livet i trafikken, på sykehus eller i andre ulykker. Ny lov om barneerstatning vil også gi flere unge styrket vern.

07.12.2018
Advokat Therese Lohne Boehlke - ny lov om standardisert barneerstatning

VIKTIG LOVENDRING FOR BARN OG UNGE: – Det er først nå vi ser de første sakene hvor den nye loven gjelder, sier advokat Therese Lohne Boehlke i Advokatfirmaet Ness Lundin. Foto: Kjetil Muri Skarstein

Ny etterlengtet lov om barneerstatning

Etter nærmere 30 år med kritikk av barneerstatningen, fikk vi fra 1. mars 2018 ny lov om standardisert inntektstapserstatning til barn.

Loven har vært etterspurt i mange år, fordi den tidligere lovregelen førte til gjennomgående lavere erstatningsnivå for barn som ble påført livsvarige skader, sammenlignet med erstatning til voksne.

Den nye erstatningsordningen gjelder for barn som er påført skade etter 1. mars. Tusener av alvorlig skadde barn, får loven ikke tilbakevirkende kraft for.

Her kan du lese vår veileder om ny standardisert barneerstatning.

– Det er gledelig at barn som tross alt blir skadet i ung alder, og som er avhengig av erstatning for å ha en økonomisk trygg fremtid, nå blir bedre sikret.  Men loven trådte i kraft først over to år etter at den var vedtatt. Det er spesielt at det tok så lang tid å få formaliteter på plass, når det har så stor betydning for barna som ble skadet, sier advokat Therese Lohne Boehlke i Advokatfirmaet Ness Lundin.

I den gamle regelen om utmåling av erstatning for barn, var menerstatning og inntektstap slått sammen til en samlet erstatning, som tok utgangspunkt i en varig medisinsk invaliditet uten å ta hensyn til betydningen for evnen til fremtidig inntekt.

I de nye reglene er menerstatning og inntektstap skilt som separate erstatningsposter, på samme måte som for voksne skadde. De nye barneerstatningsreglene gjelder for skader som viser seg frem til skadelidte er 19 år, mot de gamle reglene, som gjelder frem til 16 år.

Videre skjer erstatningsutmålingen nå i to faser. Den siste fasen utsettes til skadelidte har fylt 21 år.

Kompliserte regler med mange «fallgruver»

Etter å ha sett de første sakene hvor den nye loven gjelder, påpeker advokat Therese Lohne Boehlke at det er mange uavklarte tolkningsspørsmål. Den nye loven styrker barns rettigheter, men erstatningsberegningene er svært kompliserte i det nye regelverket.

– Det er mange fallgruver og valgmuligheter for oppgjøret, som kan gi svært store utslag for erstatningen. Det er helt avgjørende med inngående og spesialisert juridisk kunnskap for å gi gode og riktige råd, sier Boehlke.

I de nye barneerstatningsreglene utvides lovens virkeområde.

– Nivået på erstatningen er standardisert, men det er mange individuelle vurderinger ut over dette.  Man skal ha god oversikt og være trygg på loven og dens tekniske beregninger før man aksepterer et erstatningstilbud. Det er også visse frister man må overholde, sier Boehlke.

Den nye erstatningsordningen ble vedtatt etter mange års arbeid, hvor blant andre Advokatfirmaet Ness Lundin har arbeidet rettspolitisk sammen med blant annet Personskadeforbundet LTN.

Dette innebærer ny lov om standardisert inntektstapserstatning til barn

Den nye standardiserte erstatningen for barn regulerer varig inntektstap: erstatning for tapt evne til arbeid i hjemmet.

  • Alle barn som er under 19 år på det tidspunktet skaden viser seg, får nå utmålt erstatning for inntektstap etter disse standardiserte reglene.
  • For de som er 20 år og eldre, skal erstatning for inntektstap beregnes individuelt.
  • Den standardiserte erstatningsutmålingen forutsetter et varig ervervstap, og det er ifølge forarbeidene lagt til grunn at dette skal være utmåling for barns som mest sannsynlig får er et tap gjennom hele yrkeskarrieren. Barn som skades og får et inntektstap for en periode, vil ha rett til erstatning etter en individuell vurdering.

Les nærmere om den nye utmålingen av barneerstatning her.

En gjennomgang av de tidligere barneerstatningsreglene, som fortsatt vil styre erstatningsutmålingen for mange barn i flere år fremover, kan du lese om her.

 


 

Vi er landets ledende advokatfirma innenfor erstatningsrett. Advokatene hos advokatfirmaet Ness Lundin har erfaring fra mange store saker om barneerstatning både overfor Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og overfor forsikringsselskaper.

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


 

Relaterte saker