Fikk doblet boligerstatning etter fødselsskade

Av de ti millioner kronene gutten først ble tilkjent i pasientskadeerstatning, var én million øremerket tilrettelegging og ombygging av familiens bolig. Nå er boligerstatningen doblet – han får to millioner kroner på denne erstatningsposten, og drøyt 11 millioner kroner i alt.

14.11.2018
Anette Eckhoff fra Advokatfirmaet Ness Lundin representerte gutten og hans familie i sak om pasientskadeerstanting.
Anette Eckhoff fra Advokatfirmaet Ness Lundin representerte gutten og hans familie i saken.

Gutten er 100 % invalid etter at han ble påført en alvorlig fødselsskade i 2008 ved Haugesund sjukehus.

Som følge av surstoffmangel under fødselen, ble han påført Cerebral parese. Han ble fullstendig hjelpetrengende som følge av fødselsskaden, og kommer til å trenge hjelp og bistand livet ut. I dag er han 10 år gammel.

Etter vedtaket fra Pasientskadenemnda om pasientskadeerstatning til gutten, var det enighet om alt utenom boligerstatningen. Da familien ønsket mer i boligerstatning, sa Staten nei og mente at gutten allerede har fått «full erstatning» fra Pasientklagenemda. Foreldrene brakte da Staten inn for retten.

Haugaland tingrett ga gutten medhold i høyere erstatning for tilpasning av bolig, for å sikre at gutten kan bo hjemme lengst mulig. Tingretten vurderte foreldrenes krav som nøkterne og rimelige.

– Dette er et veldig godt resultat for vår klient. Foreldrene er fornøyd med dommen, og de er veldig glade for at de nå kan tilpasse boligen. Det er godt for dem å endelig kunne legge saken bak seg, sier advokat Anette Eckhoff i Advokatfirmaet Ness Lundin, som bisto gutten og hans foreldre.

10-åringen er fullstendig avhengig av omsorg og tilrettelegging. Dette behovet vil øke når han blir eldre.

Nå får foreldrene dekket ekstrautgifter til tilpasning av familiens bolig, og arkitektutgifter som de har hatt. De får også dekket saksomkostningene i en kompleks erstatningssak.

Avviste erstatningsansvar

Guttens foreldre kontaktet Haugesund sykehus etter at gutten fikk påvist Cerebral parese. Sykehuset avviste da ansvar for fødselsskaden, og hevdet at surstoffmangelen ble påført før barnet ble født.

Fem år senere, så foreldrene et program på TV som handlet om en sak de mente lignet veldig på deres, hvor det var blitt utbetalt pasientskadeerstatning.

De søkte Norsk pasientskadeerstatning (NPE) om å få erstatning. I 2014 vedtok NPE at de var erstatningsansvarlig for fødselsskaden, som følge av at Haugesund sjukehus ikke hadde fulgt retningslinjer i forbindelse med fødselen.

Viktig at gutten bor hjemme

Siden 2014 har familien vært i diskusjoner med Staten om størrelsen på erstatningen til gutten, og da særlig erstatning for tilpasning av familiens bolig, arkitektutgifter og erstatning for framtidig bolig for sønnen når han blir voksen. Pasientklagenemda økte i 2017 erstatningen til ti millioner kroner, inkludert én million til utbedring av bolig. Foreldrene mente at dette var utilstrekkelig, og saksøkte Staten.

– Vår erfaring med disse sakene er at Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda utmåler for lav erstatning til boligtilpasning, og ikke tar konkret standpunkt til de skadelidtes økonomiske tap. Dette er det ikke faktisk og rettslig grunnlag for, og vi er derfor kritiske til denne praksisen. Dommen viser at Staten må endre sin praksis når det gjelder erstatning for boligutgifter, sier advokat Anette Eckhoff i Advokatfirmaet Ness Lundin.

Haugaland tingrett fant at det er nødvendig at familiens bosituasjon forbedres.

I dommen, som nå er rettskraftig, påpekte retten at det er viktig at gutten bor hjemme lengst mulig: dette fremstår som det absolutt beste løsningen for ham.

Les mer: Haugesunds Avis skrev om saken 26. oktober 2018


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker