Andreas (9) var under vann i 40 minutter på 7 meters dyp – skadet for livet

9-åringens foreldrene krever 20 millioner kroner i personskadeerstatning fra Gjensidige.

30.10.2018
Advokat Christian Lundin representerer gutten som ble alvorlig skadet i trafikkulykken 2. juni 2012. Ulykken medførte omfattende personskade.
LANG KAMP: Advokat Christian Lundin representerer gutten som ble alvorlig skadet i trafikkulykken 2. juni 2012. Ulykken medførte omfattende personskade, men foreldrene har kjempet i flere år for å få det de mener er korrekt erstatning fra forsikringsselskapet.

Alvorlig personskade

– Gutten og foreldrene ble tvunget til å ta ut stevning for retten, og siden det har det ikke kommet ytterligere tilbud for å løse saken fra Gjensidiges side, sier advokat Christian Lundin, som representerer gutten som ble alvorlig skadet i trafikkulykken 2. juni 2012.

Andreas var 2 1/2 år gammel da familiens bil havnet utenfor Bjørsvik kai i Lindås kommune. Han var sammen med sin bestefar da ulykken skjedde. Bilen til bestefaren havnet i sjøen med han inni.  Gutten fulgte med bilen ned i sjøen til 7 meter dyp og ble berget opp av dykkere etter å ha vært under vann i mer enn 40 minutter.

Bestefaren måtte selv på sykehus etter å ha forsøkt å hente barnebarnet opp fra vannet. Han slapp fra ulykken uten varige, fysiske mén.

Langvarig oksygenmangel gjorde at gutten ble alvorlig hjerneskadet, og den medisinske invaliditeten er vurdert til 100 %. Siden ulykken har foreldrene kjempet for å få det de mener er korrekt erstatning fra forsikringsselskapet.

Gjensidige Forsikring ASA er ansvarlig forsikringsselskap etter bilansvarsloven. De har ikke vært villig til å betale noen erstatning for inntektstapet for foreldrene. Foreldrene mener også det er tilbudt en for lav erstatning for pleie, omsorg og bistand og en for lav erstatning for ombygning av boligen, sett i forhold til guttens skader. Gjensidige anså seg ferdig med saken i september 2017 og sendte brev om dette. Samtidig ble det presisert at kravet på erstatning ville bli foreldet hvis det ikke ble tatt ut stevning innen seks måneder.

Et sentralt tema i saken er også hvorvidt gutten skal gis anledning til å bo hjemme sammen med sin familie eller om han må flytte på institusjon.

Fullstendig hjelpetrengende

Andreas er i dag 9 år og ble etter ulykken fullstendig hjelpetrengende i absolutt alle sammenhenger og til enhver tid.

– Moren og faren til gutten var i fullt arbeid da ulykken inntraff, men som følge av guttens omfattende behov for bistand – og våkenetter hver dag – har de begge måttet slutte i arbeid. De er fullstendig utslitt, men tar vare på sin sønn på best mulig måte og gir ham mulighet for å bli boende hjemme fordi gutten trives med det, sier advokat Christian Lundin.

Gutten kan blant annet ikke sitte, stå, snakke, spise, drikke, stå opp og legge seg, ivareta personlig hygiene, forflytte seg eller delta i lek eller aktiviteter. Han har særlig to kritiske medisinske utfordringer: en svelgparese som vanskeliggjør svelging og medfører opphopning av slim i munnen og delvis også i lungene. Av denne grunn har han nedsatt lungefunksjon, og han er i livsfare hvis oppkast eller slim skulle sette seg fast i luftveiene. Han har også stadige og plutselige fall i 02-metningen i blodet, noe som er et problem i det daglige.

Begge disse medisinske utfordringene krever strakstiltak hvis de inntreffer. Det kreves to personer for å gjennomføre tiltak ved oppkast, en holder suget og gjennomfører fjerning av slim. Grunnet manglende evne til kontrollert bevegelse må den andre personen fysisk sikre at gutten blir lagt i stabilt sideleie og sørge for drenasje av oppkast og slim.

Utmåling av erstatning

Sakens gjenstående tvistetemaer er utmåling av erstatning blant annet for utgifter til pleie, omsorg og bistand for gutten, samt erstatning til guttens foreldre for inntektstap som sønnens skade påfører dem. I tillegg er det uenighet om erstatning for bolig og øvrige utgifter.

Saken skal behandles av Bergen tingrett med oppstart 30. oktober. Gjensidige fastholder at riktig erstatning er utbetalt.

 


 

Vi er landets ledende advokatfirma innenfor erstatningsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


 

 

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater