Kvinne med barnevogn ble påkjørt og drept - sjåføren frifunnet

En kvinne var ute og gikk med barnevogn på fortauet da hun ble påkjørt og drept. Sjåføren ble frikjent i tingretten da det ikke kunne utelukkes at hun hadde vært bevisstløs på ulykkestidspunktet. Advokat Christian Lundin er svært kritisk til domsresultatet.

06.07.2016

Hvis dommen blir stående, er det – slik de etterlatte ser det – bare å skylde på et illebefinnende hvis det skjer en ulykke. I denne saken har tiltalte gjennomgått en rekke medisinske undersøkelser, og det er ingen medisinske holdepunkter for at hun har fått et illebefinnende slik hun påstår, og slik retten legger til grunn.

Advokat Lundin, partner i Ness Lundin, til Aftenposten

Advokat Lundin har nå anket saken inn for lagmannsretten idet de etterlatte er uenige i frifinnelsen. De etterlatte fastholder at tiltalte – som kjørte ned deres datter, mor og kone da hun gikk på fortauet – enten må ha sovnet, eller på annen måte har handlet grovt uaktsomt.

For øvrig er advokat Lundin kritisk til tingrettens behandling av saken. Han viser blant annet til at dommen er bygget på artikler rettens formann selv fant på internett uten at partene ble gjort kjent med hvilke artikler det var. Partene fikk således ingen mulighet til å imøtegå artiklene.

–         Artiklene retten bygger på, inngikk ikke i sakens bevismateriale og ble heller ikke vurdert av de rettsoppnevnte sakkyndige. Dette er etter vår oppfatning en klar saksbehandlingsfeil som tilsier at saken bør oppheves, avslutter advokat Lundin.

Les Aftenpostens artikkel om saken her.

Du kan også lese om saken på nrk.no her og se et innslag om saken på Dagsrevyen her.

Relaterte saker

  • Får erstatning etter at håndballmål veltet

  • Oslo kommune erstatningsansvarlig etter stupeulykke