Kjøpte forsikring - fikk ikke dekket tap etter hjerteinfarkt

Bård (60) hadde kjøpt forsikring som skulle dekke kritisk sykdom. Litt senere fikk han hjerteinfarkt. Det han ikke visste var at det tok 3 måneder før forsikringen trådte i kraft, og han var dermed ikke dekket på tidspunktet for infarktet.

11.07.2016

Såkalte karensklasuler eller symptomklausuler i forsikringsavtaler innebærer at det går en viss tid fra forsikringsavtale inngås til en får dekning for et forsikringstilfelle. Dette kan være ubehagelig overraskelse for skadelidte. I en artikkel i Dagbladet uttaler advokat Tom Sørum seg kritisk til måten slike klausuler er utformet på. Sørums hovedpoeng er at klausulene burde utformes slik at forsikringen kommer til anvendelse på akutte sykdommer som opplagt ikke forelå da forsikringsavtalen ble inngått.

Du kan lese hele saken i Dagbladet her. (Obs: artikkelen krever Dagbladet Pluss-abonnement.)

Relaterte saker

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater

  • Ny dom fra Høyesterett om foreldelse av direktekrav