Høyesterett: Erstatningssak vurderes etter dødsulykke

Etter en dødsulykke krever skadevolder at både erstatningsplikt og erstatningsutmåling behandles i samme rettssak. Saken er til behandling i Høyesterett – og utfallet vil kunne endre erstatningsretten til ulempe for skadelidte i Norge.

20.12.2019
Advokat Christian Lundin representerer gutten som ble alvorlig skadet i trafikkulykken 2. juni 2012. Ulykken medførte omfattende personskade.
Advokat Christian Lundin representerer de etterlatte til en 54 år gammel nordmann, som døde under bestigning av Kilimanjaro.

Etter en dødsulykke krever skadevolder at både erstatningsplikt og erstatningsutmåling behandles i samme rettssak. Saken er til behandling i Høyesterett – og utfallet vil kunne endre erstatningsretten til ulempe for skadelidte i Norge.

Mandag var Lundin i Høyesterett med denne prinsipielle saken. Han prosederte saken på vegne av de etterlatte til en 54 år gammel nordmann, som ble akutt syk og døde under bestigning av Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro i Tanzania.

De etterlatte har gått rettens vei for å få fastslått at turoperatøren og den norske guiden på stedet plikter å betale erstatning for dødsfallet. Saken skal opp i Oslo tingrett til våren.

I den forbindelse har turoperatøren, skadevolderen, gått til det uvanlige steg å ta ut motsøksmål mot de etterlatte med krav om at retten skal dømme de saksøkte – seg selv – til å betale erstatning. Tingretten og lagmannsretten gikk med på dette. Spørsmålet har aldri vært oppe i Høyesterett før.

– De etterlatte ønsker i første omgang å avgrense saken til erstatningsansvaret, sier advokat og partner Christian Lundin ved Advokatfirmaet Ness Lundin.

Ressurskrevende

Spørsmålet som Høyesterett skal ta stilling til, er om de saksøkte kan svare med et krav om retten også skal ta stilling til erstatningsutmålingen. Dette vil øke sakens omfang betydelig og dermed også gjøre den langt mer ressurskrevende for de etterlatte. Det vil også innebære et brudd med mange års fast rettspraksis i Høyesterett.

I tillegg vil det bety at erstatningssaker kan vokse enormt i omfang, slik at bare de mest ressurssterke skadelidte har krefter til å stå imot forsikringsselskapene. Skadelidte ville kunne miste kontrollen over hvilke erstatningskrav som bringes inn for retten. Da vil forsikringsselskapene få et kraftig pressmiddel i forhandling med de skadelidte.

Et kraftig pressmiddel

Dersom skadevolder selv kan velge om man skal forhandle om alt på en gang, istedenfor å konsentrere seg om erstatningsplikten først, vil det få store konsekvenser for skadelidte.

– Min klient ønsker ikke at utmålingen skal bli gjort nå. Dersom skadevolder får fremtvinge erstatningsutmålingen, vil det ha en merkbar effekt på alle fremtidige erstatningsoppgjør for de skadelidte. Det ville innebære at mye mer skal bevises og avgjøres i første rettssak, sier Lundin.

Avgjørelsen fra Høyesterett er ventet før årsskiftet.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning