Historisk rettsoppgjør krever nye rammer

Terrorhandlingene 22. juli 2011 overgikk alt noen var forberedt på. Heller ikke rettssystemet var forberedt på en kriminalsak av et slikt omfang. Flere lover må endres før retten settes 16. april.

23.02.2012

Norsk rettsvesen vil ikke være i stand til å håndtere rettsoppgjøret etter 22. juli på normal måte, det kom fram da planleggingen av rettsaken startet i fjor høst.

Etter dagens regler har overlevende, pårørende og deres bistandsadvokater rett til å være til stede under rettssaken. I det tilfellet måtte rettsalen romme minst 1000 involverte pluss publikum og presse. Dette har gjort at det nå må planlegges alternative løsninger for å gjøre rettsaken praktisk mulig.

Å behandle alle erstatningskravene fra de fornærmede og etterlatte slik vi er vant til, ville sprenge rammene for selve straffesaken. Sorenskriver Geir Engebretsen i Oslo tingrett mener at det strafferettslige bør stå i fokus, derfor er det i lovforslaget til Stortinget lagt opp til aktiv bruk av Kontoret for voldsoffererstatning. Det legges også opp til at fornærmede og bistandsadvokater kan følge rettsaken ved hjelp av TV-overføring til andre rettssaler.

Bistandsadvokat Christian Lundin leder den såkalte pilotgruppen som skal finne frem 10-12 erstatningssaker som kan tjene en norm for de 3000-4000 erstatningssakene som ventes. – Vi vil plukke ut saker som kan være typisk for ulike grupper. En sak kan være for etterlatte etter de som ble drept, mens en annen sak kan gjelde de som var tilstede, men som ikke ble fysisk skadet, sier Lundin. Han mener dette vil gi en rettferdig behandling av like tilfeller når det gjelder ikke-økonomiske erstatningskrav, som folk flest gjerne kaller for tort og svie.

Når det gjelder de øvrige kravene vil det bli en konkret vurdering av hvilke tap den enkelte er påført. Noen er påført store fysiske og varige skader. De kan være unge og med et stort hjelpebehov. Tapet for disse må vurderes individuelt, sier Lundin. Pilotgruppen skal behandle disse sakene i forbindelse med straffesaken som begynner 16. april. – Det vil være praktisk og ikke særlig tidkrevende, antagelig går 2-3 dager med. Det vil gi en grundigere og raskere behandling av pilotsakene, noe som vil gjøre det enklere å behandle de mange erstatningssakene, sier Lundin.

Oslo tingrett og domstoladministrasjonen kom etter hvert til at rettsaken børe føres i Oslo tinghus. Så nå blir tinghuset ombygget til å romme Norges største rettsal til en kostnad av 30 millioner kroner, med plass til 200 tilhørere og journalister. Ombyggingen pågår nå for fullt, og vil nærme seg fullførelse ved påsketider. Rettsalen vil bli utstyrt med topp moderne teknisk utstyr. For at de mange fornærmede skal ha muligheten til å følge rettsaken, foreslås det en lovendring som gjør det mulig å følge rettsaken fra en annen rettsal i Norge, via TV-overføring. Tingretten vurderer et system hvor overlevende og fornærmede kan komme til Oslo når “deres” sak blir behandlet.

Artikkelen er tatt fra Aftenpostens papirutgave 14. februar 2012

Relaterte saker