Forsikringsselskapene tilbyr for lav erstatning

Forsikringsselskapene tilbyr skadelidte langt lavere erstatning enn det domstolene tilkjenner.

20.04.2010

Advokat Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness & Co mener forsikringsselskapene bevisst tilbyr skadde langt lavere erstatning enn det de har krav på.

En gjennomgang av mer enn 120 rettssaker, viser at domstolene i snitt tilkjente nær dobbelt så mye i erstatning som det forsikringsselskapene tilbød før saken kom for domstolene.
Vegard Stickler ble overkjørt av en søppelbil da han akte som niåring i desember 2002. For kort tid siden tilkjente Sandefjord tingrett ham en samlet erstatning på omkring 10,6 millioner kroner. Dette var nesten dobbelt så mye som If skadeforsikring opprinnelig tilbød.

 

Søndagsrevyen 18. april 2010 satte fokus på problemstillingen.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning