Tilkjent erstatning for ekstrautgifter til pleie, omsorg og bistand etter isras

Robin Vedvik Helmersen og hans advokat Christian Lundin kjempet i 2011 en hard kamp for Helmersens rett til erstatning. Bakteppet er tragisk; i mars 2010 falt en tung isblokk ned fra et tak på Frogner i Oslo og traff Robin i hodet. Han ble lagt i koma og operert 14 ganger. Det er blitt kalt et mirakel at han overlevde.

02.05.2016

Nå er Robin mot alle odds på bedringens vei. Det er selvsagt et resultat av knallhard trening. Imidlertid er det også viktig at erstatningen satte Robin i en økonomisk posisjon til å kjøpe seg hjelp og bistand for å kunne gjennomføre opptreningen.

Advokat Christian Lundin hos Advokatfirmaet Ness Lundin prosederte erstatningssaken i Oslo tingrett i 2011, der to gårdseiere ble dømt til fengsel, ilagt en bot på to millioner kroner og måtte betale oppreisning til Robin på 500 000 kroner. I tillegg ble Helmersen tilkjent erstatning på kr 10 000 000 fra gårdseiernes forsikringsselskap.

Ofte vil korrekt erstatning for ekstrautgifter til pleie, omsorg og bistand – utgifter til såkalte sosialmedisinske aktiviteter – utgjøre mange millioner kroner i alvorlige skadesaker. Dette kommer i tillegg til menerstatning og inntektstap. Det er mange som ikke er klar over hvilke rettigheter de har med hensyn til erstatning for denne typen ekstrautgifter.

Robin fikk utbetalt en stor erstatning, og dette har vært helt avgjørende for hvordan livet hans har vært etter ulykken. Tilbudet fra forsikringsselskapet var i utgangspunktet bare en brøkdel av hva erstatningen til slutt endte opp i. Her viste advokat Lundin virkelig at god kompetanse og erfaring innenfor erstatning er helt avgjørende for det som til slutt blir resultatet. Gjentatte ganger hadde han "is i magen" og avslo tilbud fra forsikringsselskapet, for tilslutt å ende opp på det erstatningsbeløpet han opprinnelig mente var riktig. Hvordan dette ble utregnet, prosessen med forhandlinger med forsikringsselskapet, dokumentasjon mv., hadde vært umulig for oss å få til uten denne juridiske bistand.

Rune Vedvik - far til Robin Vedvik Helmersen

– Helmersen sak viser viktigheten av korrekt utmåling hva gjelder erstatning for ekstrautgifter. Denne erstatningsposten gir skadelidte økte muligheter for riktig og god rehabilitering etter ulykken og har ofte stor betydning for livskvaliteten, sier advokat Lundin.

Les mer om Robin Vedvik Helmersen på NRK.no:

“På vei tilbake mot alle odds”

Relaterte saker