For mange er sommer synonymt med båt. Det varme været gjør at folk vil ferdes til sjøs med båt, kajakk eller annet utsyr. Bølger og vind kan gjøre områdene uoversiktlige, og når det i tillegg er mange på sjøen, øker også risikoen for båtulykker. Dessverre skjer også mange ulykker nattestid, der både høy fart, rus og andre forhold kan virke inn.

12.07.2021

For mange er sommer synonymt med båt. Det varme været gjør at folk vil ferdes til sjøs med båt, kajakk eller annet utsyr. Bølger og vind kan gjøre områdene uoversiktlige, og når det i tillegg er mange på sjøen, øker også risikoen for båtulykker. Dessverre skjer også mange ulykker nattestid, der både høy fart, rus og andre forhold kan virke inn.

12.07.2021

Dersom du er involvert i en båtulykke som har påført deg en personskade, kan du ha krav på erstatning for tapet skaden har medført. Det første som må gjøres, er å undersøke om det er tegnet en ansvarsforsikring for båten, eller om føreren av båten har en egen ansvarsforsikring. I mange tilfeller har eieren av båten tegnet ansvarsforsikring, fordi en del forsikringsselskaper krever dette. Er det tilfellet, kan deler av skaden din være dekket av ansvarsforsikringen. Det er imidlertid ikke lovpålagt med ansvarsforsikring for småbåter i Norge.

Dersom båten ikke er forsikret, må det undersøkes om føreren har en egen ansvarsforsikring. Dette har de aller fleste innbakt i sin hjem- og innboforsikring. I så fall vil man kunne få erstatning fra førerens forsikringsselskap. For å nå gjennom med et krav, stilles det etter norsk rett krav til at båtføreren har opptrådt uaktsomt. Om det ikke foreligger ansvarsforsikring, vil det – i tilfelle uaktsomhet – kunne kreves erstatning av båtføreren personlig.

Ut over ulike former for ansvarsforsikring, har mange også ulykkesforsikring som kan være aktuell. Mange har nok forsikringsdekninger de ikke er klar over, for eksempel via arbeidsforhold, medlemskap i fagforeningen, via ektefelle/samboer mv.

Det kan oppstå mange rettslige problemstillinger i slike saker; det kan være tvil om skadeomfang, økonomisk tap, ansvarsforhold, avkortning mv. Med hjelp fra en advokat kan du få råd om hva du skal gjøre, dersom du eller noen du kjenner har havnet i en båtulykke. Vi vil derfor anbefale å søke bistand fra en advokat med erfaring på området, slik at du får en bedre oversikt over rettigheter mv.

Advokatfirmaet Ness Lundin har bistått skadelidte i båtulykker. Advokat Christian Lundin utdyper: «Dessverre innebærer sommer- og ferietid ulykker til sjøs. Det vil ofte kunne være grunnlag for erstatning for det økonomiske tapet, men det kan være vanskelig å vite hvilke regler som gjelder. Det er mye «uvøren» båtkjøring og vi ser dessverre ofte ulykker med fatale konsekvenser. Ulykker kan få store økonomiske og personlige konsekvenser for den som skades. I tillegg omkommer også noen og de etterlatte kan da har rett til forsørgertapserstatning. Vårt inntrykk er at mange nok strever med å få oversikt over rettighetene sine og i verste fall går glipp av erstatning».

JURIDISK BISTAND

Det kan oppstå en rekke juridiske utfordringer i saker om erstatning etter ulykker til sjøs. I så fall er det viktig å oppsøke kompetent juridisk bistand og velge en advokat med erfaring fra arbeid med slike forsikringer.

På tv2.no kan du lese mer om en erstatningssak etter en båtulykke der advokat Christian Lundin bisto skadelidte.


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater

  • Ny dom fra Høyesterett om foreldelse av direktekrav