Enkemann kritiserer Unilabs' bonusordning

Advokat Christian Lundin representerer en enkemann som i 2018 saksøkte Unilabs og radiolog etter at det han mener var svikt i rutiner hos Unilabs førte til at hans kone fikk påvist lungekreft ti måneder for sent. Nå ønsker han å sette fokus på problemet slik at dette ikke skal skje andre.

11.05.2023

Godkjent som pasientskade

Carl Otto Ingebretsen mistet sin kone, Kari Ingebretsen, til lungekreft i 2015, bare ni måneder etter at kreften ble påvist. Radiologen som sjekket Karis røntgenbilde, hentet ikke opp hennes eldre røntgenbilder for sammenligning, slik fastlegen hadde bedt om. Dermed ble ikke den voksende svulsten oppdaget.

Dødsfallet ble godkjent som en pasientskade på grunn av forsinket diagnostisering. Norsk pasientskadeerstatnings sakkyndige mener Karis statistiske sjanse til å leve i fem år eller mer ble redusert fra 60 % til 14 % grunnet denne feilen.

Sak for domstolene

Ingebretsen tok saken til tingretten i 2018, men inngikk forlik med Unilabs rett før saken skulle opp videre for lagmannsretten.

Her kan du lese mer om hva vi tidligere har skrevet om saken like før den skulle opp for Oslo tingrett i 2018: Oppreisning etter pasientskade

Granskning av bonusordning

Enkemannen ønsker nå å sette fokus på det han mener er den grunnleggende årsaken til Karis for tidlige bortgang, nemlig Unilabs’ bonussystem for radiologiske undersøkelser. Radiologer hos Unilabs arbeider under et bonussystem der undersøkelser av ulike typer røntgenbilder gir radiologen en viss poengsum. Hvis radiologen i løpet av en arbeidsdag oppnår 150 poeng, utløser dette en lønnsbonus. En slik bonus er et sterkt insentiv til å jobbe effektivt, noe som kan gå ut over kvaliteten på arbeidet og føre til feil, mener både enkemannen og fagfolk.

NRK har nå gransket bonuspraksisen til Unilabs og ordningen får kritikk fra flere hold; også fra radiologer ved Unilabs.. Du kan lese artikkelen om saken på nrk.no.

Se også intervju med Ingebretsen og advokat Christian Lundin på Dagsrevyen 11. mai 2023.

 

Christian Lundin om Unilabs bonusordning i sak om pasientskade

 

Ønsker å hindre at feilen gjentar seg

Carl Otto Ingebretsen og advokat Christian Lundin ble raskt oppmerksomme på bonusordningen. Da de innhentet oversikt over bonuser, viste denne at radiologen som sjekket Karis bilder tjente 477 000 kroner i bonus det året han gransket Karis røntgenbilder. Året etter tjente han 560 000 kroner i bonus.

Ingebretsen ønsker nå at denne bonuspraksisen avvikles.

– Jo fortere de analyserer bildene, desto mer penger tjener de. Jeg mener at sånn skal det ikke være. Det skal ikke være samlebånd. Det har med mennesker å gjøre, uttaler Ingebretsen til nrk.no.

 

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning