Dom i Høyesterett - tilkjent høy oppreisning etter "villmannskjøring"

Ny dom fra Høyesterett avklarer nivået på oppreisningserstatningen og straffeutmålingen etter “villmannskjøring”.

01.03.2024

Lundin bisto skadelidte i saken, som ble lam fra brystet og ned etter å ha blitt påkjørt bakfra i en trafikkulykke i Nøstvettunnelen i Follo i 2022. Påkjørende bil holdt en fart på nesten 200 kilometer i timen.

Straffen ble av Høyesterett satt til 1 år og 8 måneder. Det er betydelig skjerping av straffenivået i forhold til tidligere praksis.

I tillegg ble det tilkjent en rekordhøy oppreisning etter trafikkulykke på kr 450 000. Dette er den høyeste oppreisningen i en trafikkskadesak der det er handlet grovt uaktsomt. Dommen tilsier derfor at det fremover er grunnlag for oppjustering i forhold til tidligere nivåer – i alle fall når det er snakk om grov skyld.

Både ved straffeutmålingen og ved utmålingen av oppreisningen er det lagt betydelig vekt på den grove villmannskjøringen og de enorme skadene uskyldige skadelidt ble påført som følge av den ekstreme kjøringen. Villmannskjøring med bil har blitt et stort samfunnsproblem som setter andres liv i betydelig fare. Det er å håpe at dommen sender et klart signal til alle de som vurderer en slik villmannskjøring om at det får store konsekvenser, og at man ved dette unngår at nye uskyldige liv går tapt og uskyldige personer blir kvestet for livet.

 

Oppreisningserstatning ved trafikkskade

 

Les hele dommen på Høyesteretts nettsider.

Les artikkel i vg.no 01.03.2024 og vg.no 02.03.2024

 

Les mer om hva vi har skrevet om saken tidligere:

Betydelig strengere straff og oppreisning etter villmannskjøring

 


 

Ta gjerne kontakt for en samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker