Søknad om bistandsadvokat for rasofre på Svalbard har blitt avslått

Advokatfirma Ness Lundin ved advokat Christian Lundin bistår de etterlatte etter den 2 år gamle jenta som omkom i rasulykken på Svalbard i desember 2015. De etterlatte har fått avslag på søknad om bistandsadvokat, og ingen har så langt vært villig til å erkjenne ansvar – dette til tross for at det fantes kunnskap om rasfare.

28.10.2016

I sneskredulykken på Svalbard i desember 2015 omkom det to personer og flere ble skadet. Til tross for at gjentatte rapporter hadde kartlagt stor rasfare – og det gikk et stort ras i det aktuelle området i 2010, der blant annet en ansatt i Store Norske kullkompani ble tatt av raset – ble det ikke iverksatt noen sikringstiltak, og beboerne ble ikke varslet om rasfare. Dagen før raset i 2015 gikk, var det uvær på Svalbard, og Sysselmannen anbefalte at innbyggerne skulle holde seg i sine hjem. Dette skulle vise seg å bli en fatal anbefaling.

Det var energiverket, som eies av Lokalstyret, som tildelte boligene som ble tatt av raset, uten å informere noen om rasfaren. Verken Store Norske kullkompani, som eier grunnen der husene står, eller Lokalstyret som eier husene, foretok seg noe for å sikre mot ras eller gi informasjon om rasfaren til tross for langvarig kunnskap om det.

De etterlatte har nå også fått avslag på sin søknad om bistandsadvokat.

– Det er beklagelig at de etterlatte ikke får dekket noen form for juridisk bistand fra det offentlige. De er i en svært vanskelig situasjon etter en tragisk ulykke og har naturlig nok behov for avklaring av ansvarsforhold etc., sier familiens advokat, Christian Lundin.

 

Se intervju med de etterlatte på Dagsrevyen på NRK.no ved å klikke her.

Les mer om saken i Svalbardposten, her.

De etterlatte forventer nå at noen snart erkjenner ansvar i saken.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Får erstatning etter at håndballmål veltet