12 millioner kroner i erstatning etter hjerneskade

Vetle Sletten Nerseth ble tilkjent 12 millioner kroner i erstatning etter hjerneskaden han fikk som følge av en fødselsskade på Asker og Bærum Sykehus.

Det er dobbelt så mye som Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) vedtok å gi ham, og saken illustrerer i følge advokat Lundin åpenbare svakheter ved NPE-systemet.

24.01.2013

I åtte år har familien kjempet for Vetle. Ingen bestrider at han ble påført permanent hjerneskade under fødselen.

Advokat Christian Lundin har spesialisert seg på erstatningssaker og har jobbet med Vetles sak i årevis. Lundin mener at de som er tilkjent erstatning fra staten, som går rettens vei for å få mer, får dobbelt så mye erstatning etter at rettssystemet har avsagt sin dom. Dette er oppsiktsvekkende, mener han, siden ikke alle orker den påkjenningen det er å gjennomføre en rettssak. Dette er en konsekvens av et system som ikke fungerer, mener Lundin, som oppfordrer Pasientskadenemnda til å følge med i rettsutviklingen og tilby riktig erstatning i disse sakene.
Pasientskadenemnda har ennå ikke tatt stilling til om de vil anke saken.
Se hele innslaget på Dagsrevyen, den 24.01.13, her.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning