Verft i Bergen saksøkt etter dødsulykke

2. januar i 2010 ble Fanica Romulus Stefan Lueria utsatt for en arbeidsulykke da han jobbet for Bergen Groups verft på Laksevåg i Bergen. Lueria og en kollega hadde jobbet for selskapet i kort tid da ulykken inntraff. Lueria fikk en stålplate over seg da en vegg som var skåret ut skulle fires ned. Da klypen som skulle holde veggen oppe løsnet, fikk Lueria den over seg og ble påført store knusningsskader. 21. januar samme år døde han av skadene.

07.11.2011

Politietterforskningen konkluderer med at plateklypen løsnet som følge av mangelfull vedlikehold eller feil bruk. Iueria og hans kollega hadde ikke fått tilstrekkelig opplæring i hvordan arbeidet skulle utføres. Familiens advokat, Christian Lundin, mener at manglende kunnskap og opplæring er en viktig årsak til ulykken. Avdødes etterlatte i Romania krever opp til en million kroner for tort og svie. Selskapet tilbyr seg å betale 100 000 kr, men vil ikke påta seg ansvar.

Lundin mener verftet utviste grov uaktsomhet ved sin håndtering forut for dødsulykken, og at Iueria omkom som følge av denne uaktsomheten.

Bergen Group har blitt pålagt en bot på en million kr for brudd på arbeidsmiljøloven.

Her kan du lese artikkelen som sto i VG 17. oktober 2011

Relaterte saker