Vaksiner og erstatningsansvar

Dersom du har fått bivirkninger etter å ha tatt vaksine mot korona (Covid-19), kan du ha krav på pasientskadeerstatning.

19.03.2021

Veien ut av pandemien

Vaksiner er en viktig og nødvendig vei ut av pandemien. Det er i samfunnets og den enkeltes interesse at det er stor oppslutning om anbefalt vaksinering. Selv om vaksinene er godt utprøvd og godkjente til bruk, vil det alltid være en viss risiko for at vaksinasjonen kan føre til uønskede bivirkninger.

Pasientskadeerstatning for vaksine

Nettopp fordi det er ønskelig og nødvendig med høy oppslutning om massevaksinasjonen, er det vedtatt et særlig erstatningsrettslig vern for skader etter vaksinasjon. For de som kan ha fått alvorlige bivirkninger med vedvarende eller varig sykdom, skade og eventuelt død, skal Staten (Norsk pasientskadeerstatning) erstatte det økonomiske tapet som oppstår for skadelidte eller etterlatte (såkalt pasientskadeerstatning).

Juridisk bistand

Vi har bistått skadelidte som har fått sykdom etter vaksinasjon i svært mange saker og er eksperter på dette spesielle erstatningsrettslige regelverket.

Advokat Therese Lohne Boehlke har skrevet mer om rettighetene for de som kan ha blitt påført en skade ved vaksiner, og denne kan du lese her:

Dine rettigheter til erstatning ved skade eller sykdom etter vaksinering

 


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker

  • Pasientskadeerstatning etter koronavaksine

  • Pasientskadeerstatning for skader etter vaksinasjon