Pasientskadeerstatning for skader etter vaksinasjon

Fordi det er samfunnets ønske at flest mulig vaksinerer seg, skal de som opplever bivirkninger i form av skader eller sykdommer etter anbefalt vaksinasjon ha et særlig erstatningsrettslig vern. Dersom du mistenker at du har fått en skade eller sykdommer etter vaksinering, kan du ha rett til pasientskadeerstatning.

30.11.2020
Illustrasjon til sak om pasientskadeerstatning etter vaksine - sprøyte

 

Vaksinasjon brukes for å oppnå immunitet mot smittsomme sykdommer hos enkeltpersoner. I forbindelse med Covid-19/Korona-pandemien, er det nødvendig med høy vaksinasjonsgrad for at vi skal kunne gjenåpne samfunnet. Fordi at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og fordi at det i et folkehelseperspektiv er ønskelig at flest mulig vaksinerer seg, er det utarbeidet særlige erstatningsregler som skal sørge for at de som kan ha fått bivirkninger i form av skader eller sykdommer etter anbefalt vaksinasjon, har et særlig erstatningsrettslig vern.

Et godt erstatningsvern for de som påføres skader eller sykdom, er nødvendig for å få den nødvendige tillit i befolkningen til vaksinasjoner vi blir anbefalt.

Skadelidte har krav på erstatning dersom sykdommen «kan» være en følge av vaksinasjonen og staten ikke kan påvise andre mer sannsynlige årsaker til sykdommen. Terskelen for å tilkjenne erstatning skal være lav. Likevel kan det være vanskelig for den enkelte å få erkjennelse for at det er en sammenheng mellom vaksinen og påført sykdom. I noen saker kan det derfor være utfordrende for den som rammes av bivirkninger etter vaksiner å oppnå den erstatning lovverket legger opp til.

Dagbladet har nylig skrevet om utfordringene som flere skadelidte møter i pasientskadesaker etter vaksinasjon for «svineinfluensa». Her kan du lese om saken på Dagbladet.no.

I slike tilfeller er det fornuftig å søke advokathjelp hos advokater som arbeider med denne typen problematikk, da sakene fordrer kunnskap om både juss og medisin.

– Jeg har arbeidet med vaksineskader i mange år og har i særlig grad arbeidet med narkolepsiskader oppstått etter svineinfluensavaksinen, sier advokat og partner Therese Lohne Boehlke hos Advokatfirmaet Ness Lundin.

 

Advokat Therese Lohne Boehlke, Advokatfirmaet Ness Lundin, bistår i pasientskadesaker etter vaksine

Advokat Therese Lohne Boehlke bistår mange klienter i pasientskadesaker etter vaksine. Foto: Michaela Klouda

– Erfaringen fra disse sakene viser at det er helt avgjørende å vite hva man skal spørre etter og hvor man skal lete for å få frem den «riktige» dokumentasjonen. Dette er avgjørende for å vinne frem i sakene, avslutter Boehlke.

Ness Lundin representerer mange skadelidte som har fått rett til erstatning etter vaksinasjon mot “svineinfluensa” i 2009. Samlet har advokatfirmaet behandlet nærmere 80 saker og er det advokatfirmaet i landet som har mest erfaring med disse sakene. Det er dessverre fortsatt flere som kjemper om å få rett til erstatning for sykdom, 11 år etter vaksinasjonen.

Du kan lese mer om rett til erstatning etter vaksine her.

Du kan lese mer om rett til pasientskadeerstatning her.

 


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!

Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


Relaterte saker