TV Visjon Norge dømt til å betale oppreisning

TV Visjon Norge er nå dømt til å betale oppreisningserstatning for å ha krenket privatlivets fred. TV-kanalen lot moren til en hardt skadd mann uttale seg om sønnens helsetilstand og vise fotografier av ham på direktesendt TV, uten at sønnen samtykket til dette. Retten slo fast at både ansvarlig redaktør Jan K. Hanvold og programleder Arne Pedersen opptrådte erstatningsbetingende uaktsomt.

08.06.2020

Privatlivets fred er vernet gjennom § 102 av Grunnloven og artikkel 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Krenkelser av privatlivets fred kan medføre erstatningsansvar etter skadeerstatningsloven § 3-6. Når mediebedrifter publiserer opplysninger som omhandler privatlivet, må det gjøres en avveining mellom ytringsfriheten og retten til privatlivets fred. Det sentrale momentet er da om publiseringen gir et tilskudd til en debatt av offentlig interesse. Høyesterett har slått fast at når det gjelder publisering om helt private opplysninger om mennesker som ikke har posisjoner i politikk ellers samfunnsliv, er man klart utenfor det området som er vernet av ytringsfriheten.

I denne saken hadde TV Visjon Norge sendt et innslag på 30 minutter der en mor i samtale med programleder, Arne Pedersen, snakket blant annet om sin sønns MC-ulykke, intensivbehandling og rehabilitering, samt at det ble knyttet kommentarer til hans tro. Det ble delt detaljerte opplysninger om sønnens sykeleie, operasjoner og behandling. Under innslaget ble det vist tre bilder av ham i sykesengen, mens han var i koma og underlagt intensivbehandling. Han ble omtalt ved navn og han var lett gjenkjennelig på bildene. Dette var bilder og opplysninger som mannen ikke hadde delt med andre, og som han ville holde privat. Han var ikke informert om innslaget. Hvis han hadde blitt informert, ville han ikke ha gitt samtykke.

Advokat Trond Walmsnæss Wehn, Advokatfirmaet Ness Lundin
Dommen er ryddig og god, sier advokat Trond Walmsnæss Wehn, som var advokat for mannen.
Foto: Michaela Klouda

Retten slo fast at dette klart var opplysninger av personlig og sensitiv karakter. Videre fastslo retten at mannen er en privatperson uten samfunnsfunksjoner, og at hans personvern følgelig står sterkt. Retten slo fast at selv om de ansatte i TV Visjon Norge trodde at moren hadde tillatelse fra sønnen til å dele historien og vise bilder av ham, hadde både TV Visjon Norge og programlederen en aktiv og selvstendig plikt til å skaffe seg skriftlig samtykke fra mannen selv. De kunne ikke bare gå ut fra at samtykke forelå. Det forelå dermed en rettstridig krenkelse av privatlivets fred.

Dommen er ryddig og god, sier advokat Trond Walmsnæss Wehn, som var advokat for mannen.

– Retten har slått fast at en stor og profesjonell medieorganisasjon som Visjon Norge også må opptre profesjonelt. Det burde ha vært selvsagt også for Visjon Norge, men her måtte retten si tydelig fra til dem at slikt som dette ikke går an.

Retten avviste også anførselen fra TV Visjon Norge, Jan K. Hanvold og Arne Pedersen om at de bare var tekniske medvirkere som ikke kunne holdes ansvarlige for hva moren sa og gjorde.

Retten slo fast at Jan K. Hanvold som ansvarlig redaktør hadde latt sin TV-kanal operere helt uten rutiner og retningslinjer for samtykke, og at dette var erstatningsbetingende uaktsomt. Retten slo også fast at programlederen var uaktsom da han gjennomførte intervjuet og innslaget med moren uten å sikre seg samtykke fra hennes voksne sønn.

– Mannen er svært fornøyd med dommen, sier advokat Trond Walmsnæss Wehn videre. Det var viktig å bli hørt. Saken har vært en stor belastning for ham og for hele familien. Han ble sjokkert da han så innslaget om ham selv på TV, med inngående detaljer både om MC-ulykken og hans helsetilstand. Det gjorde ham sint og lei seg at Visjon Norge kunne finne på å sende dette innslaget uten å spørre ham først.

Etter en skjønnsmessig vurdering kom retten til at TV Visjon Norge måtte betale kr 120 000 i oppreisning, ansvarlig redaktør Jan K. Hanvold kr 15 000 og programleder Arne Pedersen kr 5 000.

– Min klient opplever at Visjon Norge har vært mer opptatt av å gi et spennende innhold til seerne enn å bry seg om enkeltpersoner. Det synes han er en trist innstilling. Han syns også det forteller mye om Jan K. Hanvold og TV Visjon Norge at aldri har villet gi ham en unnskyldning, heller ikke etter dommen. Han håper likevel dommen kan få Hanvold & Co til å forstå hva de har gjort.

Dommen er ikke rettskraftig og kan bli anket av de domfelte, som er Jan K. Hanvold, Arne Pedersen og selskapet TV Visjon Norge AS.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater