To nye partnere i Advokatfirmaet Ness Lundin

Therese Lohne Boehlke og Anette Kjørrefjord Eckhoff har tiltrådt som nye partnere. Begge har lang erfaring og er kjent som faglig sterke og bidrar til å befeste advokatfirmaets posisjon.

24.01.2019
Anette Eckhoff og Therese Lohne Boehlke har tiltrådt som nye partnere i Advokatfirmaet Ness Lundin.

Anette Eckhoff og Therese Lohne Boehlke har tiltrådt som nye partnere i Advokatfirmaet Ness Lundin.

Advokatfirmaet Ness Lundin prosederer et stort antall saker for tingrett, lagmannsrett, Høyesterett og internasjonale domstoler.

Firmaet har i dag ni partnere og to ansatte advokater, hvorav fire partnere har møterett for Høyesterett.

– Vi er svært fornøyd med at disse dyktige advokatene nå trer inn i ledelsen av firmaet noe som vil styrke vår posisjon ytterligere. Vi satser bevisst på flere rettsområder, og med disse grepene signaliseres økt fokus innenfor områdene fast eiendom, arv og skifte, sier advokat og partner Christian Lundin.

 

Anette Kjørrefjord Eckhoff fikk møterett for Høyesterett før jul og arbeider i hovedsak med erstatningsrett, fast eiendom og arv- og familierettslige spørsmål.

Eckhoff begynte i Ness Lundin i 2004. Hun arbeidet forutfor dette i ett år med erstatningsrett i et advokatfirma i USA. Hun arbeidet som dommerfullmektig i Asker og Bærum tingrett fra 2008 til 2011, og kom deretter tilbake til Advokatfirmaet Ness Lundin.

Hun har lang og bred erfaring med erstatnings- og forsikringssaker, og i tillegg arbeider hun særlig med fast eiendom, blant annet som samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund. Hun arbeider også mye innenfor arv og skifte der hun har meget solid kompetanse. Ved å ta Eckhoff opp som partner styrker firmaet særlig sin satsning på rettsområdene arv og skifte og fast eiendom.

 

Boehlke har meget solid erfaring, særlig innenfor erstatningsrett.

Hun har tidligere arbeidet som advokat for Pasientskadenemnda, Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), Yrkesskadekontoret (tidligere Rikstrygdeverket) og som privatpraktiserende advokat. Hun holder ofte foredrag på ulike kurs og seminarer for jurister, og er medforfatter i boken «Pasientskaderett». Boehlke har bred prosedyreerfaring, og har prosedert for Høyesterett. Med Boehlke styrker Advokatfirmaet Ness Lundin posisjonen som et av Norges ledende firmaer innen forsikrings– og erstatningsrett.

 

Advokatfirmaet Ness Lundin arbeider i dag innen mange saksområder, med hovedvekt på erstatningsrett, arv- og familierett, konkursbehandling, fast eiendoms rettsforhold og arbeidsrett.

 


 

Vi er landets ledende advokatfirma innenfor erstatningsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


 

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning