Sønnens skade gir mor og far millionerstatning

En fersk prinsippdom slår fast at familien skal ha 2,5 millioner kroner mer i erstatning enn de nær sju millionene deres multihandikappede sønn (10) fikk etter feilbehandling under fødselen.
08.09.2014

Den nå ti år gamle gutten ble født 5. januar 2004. Det ble ikke gitt forsvarlig helsehjelp under fødselen, og gutten fikk alvorlige hjerneskader som følge av oksygenmangel. I dag er han 100 prosent medisinsk ufør og er pleietrengende 24 timer i døgnet. Begge foreldrene har sluttet i sine jobber for å ta vare på sønnen, og de mottar begge pleiepenger fra staten.

- Dette er en meget gledelig dom. Blir den stående, vil den bli retningsgivende for andre tilsvarende saker. Lagmannsretten anerkjenner at foreldrene, ved å slutte i jobb for å ta vare på sønnen, har lidt et tap som staten må betale erstatning for. Dommen viser tydelig at hele familien lider økonomiske tap, ikke bare den som blir skadd.

Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN til Dagbladet

- I vårt advokatfirma har vi mange saker som omhandler fødselsskader, bilulykker og andre saker hvor små barn er alvorlig skadd. Vi ser at foreldre må ned i stillingsprosent eller bytte til dårligere betalte jobber. Til nå har det vært vanskelig å få en reell erstatning for dette tapet. Jeg tror denne dommen vil gi betydelig drahjelp.

Familiens advokat Trond Alan Walmsnæss Wehn i advokatfirmaet Ness Lundin til Dagbladet

Det er imidlertid ikke gitt at PSN vil slå seg til ro med tapet i lagmannsretten.

Les hele artikkelen i Dagbladet her: http://www.dagbladet.no/2014/09/05/nyheter/innenriks/erstatning/fodselsskader/npe/35144290/

Les dommen her: http://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2013-135450?q=LB-2013-135450 

Relaterte saker