Sak om forsørgertap opp for Høyesterett

Skal avdødes uaktsomhet i trafikken gå utover hans etterlatte barn og samboere?

11.11.2014

Etter bilansvarsloven § 4 har de etterlatte krav på erstatning for såkalt forsørgertap. Hvis avdøde kan bebreides for ulykken hvor han døde, oppstår det spørsmål om de etterlattes krav skal reduseres. Dette spørsmålet skal Høyesterett vurdere i en sak 2-3 desember 2014. Advokaten for de etterlatte er Tom Sørum i vårt firma.

Informasjon om saken på Høyesteretts hjemmesider: http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Saker-til-behandling2/Sakslisten/2—3-desember-2014-kl-0915-Hoyesteretts-Annen-avdeling/

Den påankende dommen fra lagmannsretten kan leses her: https://lovdata.no/dokument/LHSIV/avgjorelse/lh-2013-209349?q=LB-2013-69148

Relaterte saker