Rekorderstatning på 9,5 millioner kroner

Kjell-Einar Andersen ble påkjørt bakfra i februar 2006. Ulykken var kraftig og bilene måtte kondemneres. Forsikringsselskapet avviste likevel at Anderssen var påført varig skade. Oslo tingrett var uenig med forsikringsselskapet og tilkjente rekordhøye kr 9 500 000 i erstatning.

12.11.2010

I fire år har Anderssen kjempet for sin rett til erstatning mot forsikringsselskapet Enter Forsikring.

Før skaden var han en svært vellykket arbeidstaker med meget god lønn. Ulykken har gjort ham helt arbeidsufør, og hans tap er svært omfattende. Han opplevde derfor selskapets tilbud om kr 800 000 i erstatning som alt for dårlig og valgte derfor å ta opp kampen.

Etter 4 års kamp ga Oslo tingrett Anderssen medhold og tilkjente kr 9 500 000. Saken ble prosedert av advokat Christian Lundin i advokatfirmaet Ness & Co.

Se innslag i NRK Dagsrevyen 11.11.2010 og les mer om saken i VG.

Relaterte saker