Regjeringen gir EØS-arbeidere norsk ledighetstrygd i utlandet

Regjeringen gir opp kampen mot en EFTA-uttalelse som gjør at arbeidsledige såkalte uekte grensearbeidere måtte oppholde seg i Norge for å få dagpenger.

02.05.2013
I en pressemelding på Arbeidsdepartementets hjemmesider, skriver de at beslutningen er tatt etter en grundig vurdering av en uttalelse EFTA-domstolen ga like før påske.
Aftenposten skrev da om svenske Stig Arne Jonsson (62), hvis sak startet rabalderet.

- I norsk folketrygdlov står det at du må fysisk oppholde deg i Norge for å ha rett til dagpenger. EFTA-domstolen slår fast at Norge ikke har anledning til å stille dette kravet. Den norske folketrygdsloven er derfor i strid med Norges EØS-rettslige forpliktelser.

Advokat Christian Lundin, Advokatfirmaet Ness Lundin
Advokat Christian Lundin førte saken for Jonsson.
Det er ingen klar definisjon på hvor ofte en såkalt uekte grensearbeider må være i hjemlandet for ikke å være omfattet av den norske ordningen.
– De kan kreve å få dagpenger etter norske satser, og det er den norske stat som tar regningen. Det gjelder så lenge den arbeidsledige oppfyller kravene som arbeidssøker, sa Lundin til Aftenposten da saken først ble omtalt.
Gruppen utgjør ifølge Arbeidsdepartementet en liten andel av det totale antallet dagpengemottakere.
– Jeg mener det er viktig at vi finner en løsning som er i tråd med EUs trygdeforordning, samtidig som vi utnytter det handlingsrommet vi har, sier arbeidsministeren til egne nettsider.
Les hele saken i Aftenposten her.
Les Regjeringens pressemelding om dagpenger i utlandet her.

Relaterte saker

  • Fem nye, prinsipielle spørsmål i Høyesterett

  • Advokat Boehlke har fått møterett for Høyesterett