Over 400 har søkt erstatning etter svineinfluensavaksinen

I løpet av det siste halve året har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 70 nye saker. Dermed har 408 personer kommet med krav om erstatning. 80 har til nå fått medhold, men fortsatt er 94 saker til behandling. 220 har fått avslag, mens 14 saker er avvist.

16.01.2014

 

NPE har hittil utbetalt 73,5 millioner kroner i erstatning etter skader som kan relateres til Pandemrix-vaksinen i 2009. Trolig vil dette beløpet bli langt større, men NPE forsikrer at kassa langt ifra er tom.

Advokat Christian Lundin representerer omtrent 35 klienter som har søkt NPE om erstatning. Én av hans klienter fikk først avslag med henvisning til at det var gått for lang tid mellom vaksinen og dokumenterte symptomer på narkolepsi.

– Min klients foreldre fant etter hvert frem til dagboksnotater søsteren hadde som beskrev symptomer langt nærmere vaksinetidspunktet. NPE traff deretter omgjøringsvedtak og det er nå erkjent erstatningsansvar, sier Lundin.
 
Nå som Folkehelseinstituttet ikke lenger setter en utløpsdato mellom vaksinasjonen og sykdommen, kommer det stadig inn nye saker, sier han.
Lundin mener det er helt opplagt at staten må øke utbetalingspotten.
– Til nå har de kun utbetalt deler av erstatningsbeløpene, samtidig vil flere bli tilkjent erstatning i fremtiden. Så dette dreier seg om store summer, sier Lundin.

Les hele artikkelen fra NRK her

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning