Misjonsorganisasjonene frifunnet i misjonærbarn-rettsak

Både frikirken og misjonssambandet ble frifunnet i misjonærbarn-rettssaken, heter det i den ferske dommen fra Stavanger tingrett som falt i dag.

10.10.2013

Bakgrunnen for rettssaken var at kvinnen bodde på internat i Taiwan på slutten av 80-tallet. Hennes foreldre var i flere perioder misjonærer for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Mens hun bodde på internatet ble hun utsatt for et seksuelt overgrep fra en mann ansatt i Frikirken og som var en av hennes tillitspersoner ved internatet.

Kvinnen saksøkte misjonsorganisasjonene for tre forhold: Omsorgssvikt knyttet til oppholdet på internatskolen. organisasjonenes arbeidsgiveransvar for overgrepet, og håndteringen av overgrepssaken da den ble kjent.

Under rettssaken, som ble avsluttet 13. september, ble det ikke fremmet noe konkret pengekrav – men det ble antydet et erstatningsbeløp på flere millioner kroner.

Misjonsorganisasjonene avviser at de er juridisk ansvarlig for forholdene de er saksøkt for, samt at de mener sakene er foreldet siden det er over 20 år siden overgrepene skjedde. Retten tok ikke stilling til spørsmålet om foreldelse, fordi de ikke mente det var grunnlag for domfellelse i de andre påstandene.

Rettssaken er den første rettssaken der et tidligere misjonærbarn har gått til retten, og utfallet blir fulgt med stor interesse. Dersom dommen blir stående er Dagen kjent med at flere vurderer å gå til sak mot misjonsorganisasjoner. Enkelte har anslått at det er noen  titalls personer som er i samme situasjon som saksøker.

– Om denne dommen blir stående, har man fått en juridisk avklaring. Da forventer vi at ingen flere går til sak på nytt. Dette er en grundig og utførlig dom, med en rekke spørsmål som retten måtte ta stilling til. Vi mener nå at det er gitt en grunding avklaring på dette, sier advokat Christian Lundin.

Les om saken i følgende medier: VG, NRK, Dagen og Vårt land

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater