Lanzinger får erstatning

Alpinisten Matthias Lanzinger måtte amputere benet etter et stygt fall i Kvitfjell. Etter at advokat Christian Lundin brakte saken inn for Norsk pasientskadeerstatning, er det nå slått fast at han har krav på erstatning.

08.09.2010

Ulykken skjedde under et WorldCup renn i Kvitfjell i mars 2008. Lanzinger fikk et stygt benbrudd og under de påfølgende operasjonene skjedde feil som ga grunnlag for erstatning.

Foreløpig er kun ansvarsgrunnlaget slått fast. Nå skal advokat Lundin i samarbeid med NPE starte forhandlinger om utmåling av erstatningen.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning