Pasientskadenemnda har for lang behandlingstid

Pasientskadenemndas lange saksbehandlingstid kan føre til økonomiske utfordringer for skadelidte og etterlatte i pasientskadesaker. Det kan også gå ut over rettssikkerheten.

16.03.2022

Saksbehandlingstiden i Pasientskadenemnda

Pasientskadenemnda er klageinstansen for saker som er behandlet i Norsk pasientskadeerstatning, som utbetaler erstatning til de som har vært påført skade som følge av feilbehandling. NPE og Pasientskadenemnda behandler også erstatningssaker for skader etter vaksiner.

Pasientskadenemnda har en lang saksbehandlingstid. Advokatfirmaet Ness Lundin har erfart at det kan gå opp mot fem år før klagesakene har blitt behandlet. Ifølge Pasientskadenemnda arbeider de for å få ned behandlingstiden, men det er fortsatt tre år eller mer før klagesakene blir tatt til behandling. Sivilombudet har gitt Pasientskadenemnda kritikk for den lange saksbehandlingstiden ved flere anledninger.

Døde etter AstraZeneca-vaksinen

VG har skrevet en artikkel om familien Engen, som mistet sin mor og ektefelle som følge av vaksinebivirkninger etter AstraZeneca-vaksinen, som hun fikk som helsearbeider. Den lange saksbehandlingstiden fører til økonomiske utfordringer for familien.

Advokat Therese Lohne Boehlke bistår familien, og hun forteller i VG-artikkelen om hvordan den lange saksbehandlingstiden kan være en utfordring for rettssikkerheten. Det er utmattende å ha en langvarig prosess i forvaltningen, og dette kan ha betydning for om skadelidte orker å gå videre i retten med saken. Den lange behandlingstiden kan også være av betydning for bevisene i en sak.

 

Pasientskade saksbehandlingstid

Faksimile fra VG artikkel 15. mars 2022.

Krever omstilling av de etterlatte

I artikkelen til VG kan du også lese om erstatningsperioden for forsørgertap. NPE har forutsatt at etterlatte skal omstille seg å bli selvforsørget i løpet av noen år. Dette kan være utfordrende for skadelidte som på grunn av alder, helseutfordringer eller av andre grunner, ikke har mulighet for å bidra til å øke egen forsørgelse. Den forutsatte «plikten» til egen forsørgelse, er ikke i samsvar med erstatningsrettens forutsetninger for øvrig, om at man skal få erstatning for det fulle økonomiske tapet.

VGs artikkel om Gunhild Engen og hennes families pågående pasientskadesak kan du lese her.

Har du vært utsatt for en pasientskade? Les mer om pasientskadeerstatning.


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker