Krav på oppreisningserstatning etter yrkesskade

Arbeidsgiver har plikt til å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen for både ansatte og innleide oppdragstakere. Det er straffbart å ikke overholde HMS-reglene i arbeidsmiljøloven. Hvis det er særlige grove brudd på HMS-regler, og du pådrar deg en yrkesskade som følge av dette, kan du ha krav på oppreisningserstatning som kompensasjon for tort og svie, i tillegg til erstatning for økonomisk tap etter yrkesskaden.

11.10.2016

Advokatfirmaet Ness Lundin bistår personer som har blitt skadet på arbeid, både som bistandsadvokat i straffesaken og mot forsikringsselskapet, etter yrkesskade.

Asker og Bærum Budstikke kan du lese mer om vår klient Kjell Erik Lilleskjæret som pådro seg en yrkesskade da han fikk to steinplater over beinet ved lasting av lastebilen, på grunn av for dårlig sikkerhet på arbeidsstedet. Politiet mente at bruddene på arbeidsmiljølovens regler var straffbare og både arbeidsgiver og en ansatt ble dømt til betinget fengsel og bot. Vår klient fikk tilkjent erstatning for oppreisning som følge av skaden skjedde ved grovt uaktsom håndtering av de tunge steinplatene.

Klikk på bildet for større artikkel eller les artikkelen på nett ved å klikke her

 

skadet-for-livet-i-steinulykke2

Relaterte saker