Har kjempet i 15 år for yrkesskadeerstatning

Etter å ha arbeidet mange år med kvikksølv i form av amalgam, er Gerd Irene Lyse i dag svært helsemessig svekket. Hun mener årsaken er eksponeringen hun var utsatt for i sitt arbeid som tannhelsekretær. Nå kjemper hun for yrkesskadeerstatning.

18.06.2018

Vil ha yrkesskadeerstatning

I likhet med alle arbeidstakere har Lyse rett til erstatning for skader og sykdommer som skyldes påvirkning i arbeid. I mer enn 15 år har hun forsøkt å få erstatning for sine plager uten å lykkes. Yrkesskadeforsikringsforeningen – som er ansvarlig i saken – avviser ansvar.

Går rettens vei

Forrige uke ble Lyses sak behandlet i Stavanger tingrett. Sterkt svekket kjemper Lyse for å få sykdommen anerkjent som yrkessykdom og dermed gi henne den erstatningen hun mener hun har krav på.

– Jeg gir meg ikke fordi jeg vet jeg har rett, sier Lyse til NRK.

Komplisert sak

Lyses sak er komplisert både på det juridiske og det medisinske plan. Striden står om Lyses plager skyldes kvikksølvpåvirkning eller ikke.

– Slike saker reiser vanskelige årsaksvurderinger. Slik sett er Lyses sak illustrerende; eksperter er uenige, og det er behov for omfattende utredning. Ofte står striden om plagene skyldes yrkespåvirkningen eller andre forhold. Det er gjerne også uklart hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig i saker om yrkessykdom og utredningen kan ta svært lang tid, sier advokat Anders Hauge hos Advokatfirmaet Ness Lundin som førte saken for Lyse.

 

Les mer om saken på nrk.no her.

I en helt fersk dom fra Stavanger tingrett tilkjennes hun drøyt kr 2 730 000 i yrkesskadeerstatning, i tillegg til saksomkostninger.
Les NRKs artikkel om dommen her: nrk.no 10.07.2018

Se NRK Dagsrevyens innslag om Gerd Irene Lyses kamp her.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater