Har du krav på erstatning for koronasmitte på jobben?

Mange juridiske spørsmål reises i forbindelse med koronaepidemien i Norge. Advokatfullmektig Elisabeth Gram Clark svarer på spørsmål om yrkesskadeerstatning ved koronasmitte og skade som oppstår på hjemmekontor.

13.03.2020
Advokat Elisabeth Gram Clark, Ness Lundin, uttaler seg om yrkesskadeerstatning etter koronasmitte.
Foto: Michaela Klouda/Illustrasjonsfoto

Oppdatering: Nye regler er vedtatt, les mer her.

HAR DU KRAV PÅ YRKESSKADEERSTATNING DERSOM DU BLIR SKADET MENS DU SITTER PÅ HJEMMEKONTOR?

Advokatfullmektig opplyser at tre vilkår må være oppfylt for at arbeidsulykken skal anses som en yrkesskade:

– Skaden må ha skjedd mens skadelidte var i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Med dette utgangspunktet kan man si at også skade som skjer når man har hjemmekontor, må omfattes av yrkesskadeforsikringen, sier advokatfullmektig Elisabeth Gram Clark ved Advokatfirmaet Ness Lundin.

– Når er du «i arbeid» på hjemmekontor?

– Under utførelse av arbeidsoppgaver er du “i arbeid”, også på hjemmekontoret. Vurderingen av om du er “i arbeid” skal gjøres individuelt og basere seg på hva du faktisk gjorde da skaden oppstod og om denne aktiviteten hadde tilstrekkelig tilknytning til ditt ordinære arbeid.

– Når er du «i arbeidstiden» på hjemmekontor?

– Arbeidstiden er den tiden som arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Vilkåret om at skaden må skje i arbeidstiden innebærer perioden mellom arbeidstidens begynnelse og arbeidstidens slutt. I praksis ser man ikke så strengt på dette vilkåret som på de øvrige kravene til arbeidssituasjonen, da grensen mellom jobb og fritid for mange er fleksibel og uklar. Dersom arbeidsgiver pålegger sine ansatte å ta i bruk fleksitid for å redusere tetthet mellom ansatte for å minske risiko for spredning av koronavirus (covid-19) kan ikke kravet om «i arbeidstiden» vurderes særlig strengt.

I utgangspunktet er man altså yrkesskadedekket når man jobber på hjemmekontor eller tar i bruk fleksitid, under forutsetningen av at ulykken er relatert til utførelse av arbeid.

VIL KORONASMITTE REGNES SOM EN YRKESSYKDOM?

– Dersom man pådrar seg en sykdom på jobben, kalles det en yrkessykdom. Etter loven er enkelte typer yrkessykdommer likestilt med yrkesskade, og såldes dekket av yrkesskadeforsikringen. Spørsmålet blir om smitte av covid-19 kan likestilles med en yrkessykdom, sier Gram Clark.

– Yrkessykdommene som likestilles med yrkesskade er listet opp i en egen forskrift om yrkessykdommer. I forskriften listes det opp forskjellige sykdommer som skyldes smitte på arbeidsplassen som likestilles med en yrkesskade. I tillegg er det et vilkår for at smitten skal likestilles som en yrkesskade at den har skjedd ved virksomhet i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare. Covid-19 (Korona) er naturlig nok ikke inntatt i forskriften, da dette er en nyoppdaget type koronavirus. Tuberkulose, som i likhet med Covid-19 som regel forårsaker luftveisinfeksjon, er listet opp som en av de smittsomme sykdommene i forskriften. Dermed kan det muligens antas at også smitte av Covid-19 på arbeidsplassen er en yrkessykdom som må likestilles med yrkesskade, forklarer hun.

Om den store spredningen av covid-19 i Norge de siste dagene gjør at alle arbeidsplasser fremstår som miljøer med stor smittefare er også et uavklart spørsmål.

HAR ARBEIDSTAGERE KRAV PÅ ERSTATNING ETTER KORONASMITTE?

– Koronaepidemien i Norge er i dag i en fase der helsemyndighetene ikke lenger har oversikt over alle smittekjeder. Det kan dermed også reises vanskelige bevismessige spørsmål rundt opphavet til smitten og hvorvidt det kan konstateres at den stammer fra arbeidsplassen. Spørsmålet om man får yrkesskadeerstatning for koronasmitte på arbeidet er dermed åpent og uavklart i dag, sier advokatfullmektig Elisabeth Gram Clark.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


Relaterte saker