Fremleie gjennom Airbnb

Det siste året har Advokatfirmaet Ness Lundin hatt flere saker der en leid leilighet ikke blir brukt av leietakeren selv, men blir “profesjonelt” framleid via Airbnb. Dette skjer ofte uten at eieren av leiligheten vet eller ønsker det.

27.05.2016

“[…] i de sakene vi har hatt på bordet hos oss, har enkelte av leierne satt seg så godt inn i utkastelsesreglene at det er vanskelig å tro noe annet enn at de spekulerer i dette. De har nærmest fremstått som “profesjonelle” utleiere og vært mer eller mindre organisert nærmest som eiendomsselskaper”, uttaler advokat Anette Eckhoff i siste utgave av Huseiernes Landsforbunds magasin “Hus & Bolig”. Advokatfirmaet Ness Lundin er samarbeidsadvokater hos HL og tar mange oppdrag for deres medlemmer.

Les advokat Anette Eckhoffs uttalelser angående hvordan man kan hindre uønsket fremleie gjennom Airbnb i siste utgave av “Hus & Bolig” her: Hus & Bolig nr. 3, 2016.

Artikkel-Hus-og-bolig nr 3 2016 - Anette Eckhoff - fremleie Airbnb

Relaterte saker