Forbruker mot entreprenør - sak opp for Høyesterett

13.-14. september 2022 skal Høyesterett ta stilling til hva som ligger i kravet til at en regning fra entreprenør skal være «kontrollerbar» etter bustadoppføringsloven § 48.

30.08.2022

I lys av sakens prinsipielle sider har Forbrukerrådet erklært partshjelp for forbrukeren. Advokat (H) Tom Sørum hos oss er prosessfullmektig for Forbrukerrådet.

Lagmannsretten kom under dissens til at entreprenøren hadde presentert en regning som var kontrollerbar. Høyesterett skal nå vurdere om dette er riktig rettsanvendelse.

Utfallet av saken vil ha stor praktisk betydning for når forbrukeren er forpliktet til å betale et krav fra en entreprenør.

Lagmannsrettens dom kan leses her (krever innlogging på lovdata.no).

Du kan også lese mer om saken i Rett24.

Illustrasjonsfoto Kontraktsrett entreprise

Relaterte saker