Erstatning for tredjemannstap - bred oppmerksomhet i mediene

Tidligere har Dagbladet formidlet saken om den alvorlig skadde Oliver Svehaug Sand og hans foreldre, som fikk tilkjent en historisk erstatning for foreldrenes inntektstap.
12.11.2014

Nå har også Østlendingen skrevet en sak om den tapre familien. Her er norsk rett i startgropen. Det fins mange foreldre som kan ha krav på erstatning for sitt inntektstap uten å vite det. Som advokat Trond Alan Wehn i Advokatfirmaet Ness Lundin uttaler til Østlendingen, så er dette en dom som vil kunne få betydning for flere saker.

Foreldrene til Oliver, Mona og Bjørge, yter en formidabel og altomfattende innsats for sønnen. 10 år gamle Oliver ble hardt skadd i forbindelse med fødselen og er i dag 100 % pleietrengende døgnet rundt. Pleiebehovet og annen oppfølgning gjør det umulig for foreldrene å stå i jobb, og dermed lider de et stort inntektstap. Det var dette foreldrene og Oliver fikk full erstatning for av Borgarting lagmannsrett i august 2014 – som de første i Norge noensinne. Deres håp er at flere foreldre skal få vite om muligheten for å kreve erstatning for denne typen tap.

Det er i dag svært begrensede muligheter til å få erstatning for såkalt tredjemannstap, altså der personer som ikke selv er skadet lider et økonomisk tap som følge av skaden.  Denne saken vil kunne bidra til at flere foreldre får erstatning for sitt inntektstap.

Du kan lese hele artikkelen i Østlendingen her:

http://www.ostlendingen.no/nyheter/foreldre-tilkjent-viktig-erstatning-vi-haper-dette-kan-bane-veg-1.8645439

Relaterte saker