Erstatning for tredjemannstap - bred oppmerksomhet i mediene

En fersk prinsippdom slår fast at familien skal ha 2,5 millioner kroner mer i erstatning enn de nær sju millionene deres multihandikappede sønn (10) fikk etter feilbehandling under fødselen. Etter 10 års kamp ble foreldrene endelig tilkjent erstatning i lagmannsretten for inntektstapet de ble påført da de ble nødt til å slutte i jobbene sine for å ta seg av sin sønn på heltid.

12.11.2014

Den nå ti år gamle Oliver Svehaug Sand ble født 5. januar 2004. Det ble ikke gitt forsvarlig helsehjelp under fødselen, og gutten fikk alvorlige hjerneskader som følge av oksygenmangel. I dag er han 100 prosent medisinsk ufør og er pleietrengende 24 timer i døgnet.

Foreldrene til Oliver, Mona og Bjørge, yter en formidabel og altomfattende innsats for sønnen. Pleiebehovet og annen oppfølgning gjør det umulig for foreldrene å stå i jobb, og dermed lider de et stort inntektstap, selv om de får pleiepenger fra staten. Det var dette foreldrene og Oliver fikk full erstatning for av Borgarting lagmannsrett i august 2014 – som de første i Norge noensinne. Deres håp er at flere foreldre skal få vite om muligheten for å kreve erstatning for denne typen tap.

Det var ikke gitt at at Pasientskadenemnda vil slå seg til ro med tapet i lagmannsretten, men anket aldri dommen som nå er rettskraftig og vil ha stor betydning for tredjemannstapet i fremtidige erstatningssaker.

PSN-direktør Rose-Marie Christiansen sier at de ikke er forsøker å holde erstatningsnivået nede, men at de jobber med hvordan de skal tilnærme seg til problematikken dommen medfører i fremtidige saker.

Advokat Trond Alan Wehn i Advokatfirmaet Ness Lundin DA, som prosederte saken i lagmannsretten, mener at både staten og forsikringsselskapene har god grunn til å være bekymret for konsekvensene av dommen.

– I vårt advokatfirma har vi mange saker som omhandler fødselsskader, bilulykker og andre saker hvor små barn er alvorlig skadd. Vi ser at foreldre må ned i stillingsprosent eller bytte til dårligere betalte jobber. Til nå har det vært vanskelig å få en reell erstatning for dette tapet. Jeg tror denne dommen vil gi betydelig drahjelp, uttaler advokat Trond Wehn til Dagbladet 5. september 2014.

- Dette er en meget gledelig dom. Blir den stående, vil den bli retningsgivende for andre tilsvarende saker. Lagmannsretten anerkjenner at foreldrene, ved å slutte i jobb for å ta vare på sønnen, har lidt et tap som staten må betale erstatning for. Dommen viser tydelig at hele familien lider økonomiske tap, ikke bare den som blir skadd.

Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN til Dagbladet

Også Østlendingen skrev en sak om den tapre familien. Her er norsk rett i startgropen. Det fins mange foreldre som kan ha krav på erstatning for sitt inntektstap uten å vite det. Som advokat Trond Alan Wehn i Advokatfirmaet Ness Lundin uttaler til Østlendingen, så er dette en dom som vil kunne få betydning for flere saker.

Det er i dag svært begrensede muligheter til å få erstatning for såkalt tredjemannstap, altså der personer som ikke selv er skadet lider et økonomisk tap som følge av skaden. Denne saken vil kunne bidra til at flere foreldre får erstatning for sitt inntektstap.

Les dommen fra Borgarting lagmannsrett på Lovdata.no.

Relaterte saker